4 januari 2021
Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Vr: Sander 16j: Hoe kun je berekenen wat het rendament van is en hoeveel tijd het zonlicht aflegt? Graag een formule en uitleg.

A: Het Rendement van een zonnecel is iets wat opgegeven wordt door de leverancier. We kunne wel bekijken wat dat rendement nu is. Lees meer.

Wanneer het zonnepaneel geplaats wordt volgens de specificaties van de leverancier, leverd deze een bepaald maximum Piek vermogen (Wp). Dit piek vermogen is meestal wanneer het paneel onder een hoek van 36 graden op het zuiden is gericht. Die 36 graden heeft te met onze locatie in nederland tov de as van de .

Het rendement zoals jij het bedoeld is het vermogen van het paneel om de aangeboden zonne kracht effectief naar electriciteits om te zetten.
Die vermogens berekening is aan zoveel factoren afhankelijk dat het niet te doen is dat verder uit te diepen hier.?

Het rendement van een zonnepaneel is op dit moment lager dan 15 %. Dit
betekent dat minder dan 15% van de invallende stralings van de door
het zonnepaneel wordt omgezet in elektrische energie. De rest ( > 85 % )
wordt omgezet in warmte of gerefecteerd. Via ingewikkelde thermodynamische
berekeningen kan het maximale theoretische rendement van een fotovolta?sche cel
bepaald worden. Dit is 32.3% ( bron
). Er is dus nog ruimte voor een heleboel verbetering! Er is op dit moment al
een laboratoriumcel met een rendement van 28.2%. Het lijkt dus re?el om te
veronderstellen dat het rendement van een zonnepaneel in de toekomst met een
factor 2 toe zal nemen.

Een gangbaar zonnepaneel van 1 m2 heeft een zogenaamd piekvermogen van 100 Watt-piek. Het piekvermogen is het maximale vermogen dat bij maximale zon-instraling onder vastgestelde condities wordt geleverd. Een autonoom PV-systeem van 1 m2 levert ongeveer 40 kilowatt-uur per jaar. Een netgekoppeld PV-systeem levert ongeveer 80 kilowatt-uur per jaar. Het gebruik van een netgekoppeld pv-systeem van 4 m2 komt overeen met 10% van het gemiddeld huishoudelijk elektriciteitsverbruik of met het verbruik van een koelkast. Het verschil in opbrengst tussen de twee verschillende PV-systemen komt door het gebruik van de accu bij een autonoom systeem; wanneer de accu vol is, worden de zonnepanelen uitgeschakeld zodat er geen zonlicht meer omgezet wordt in elektriciteit.?

-De tijd die zonlicht aflegt naar de aarde. 1 licht jaar is de maateenheid van de afstand die een licht deeltje aflegd in een jaar. We weten hoeveel km de zon van de aarde afstaat, en de snelheid van het licht is c = 2,99792458 x 10^8 meter per seconde.

De afstand tot de zon (Canis Major genaamd )is :0,00015 x 10^15 meter.

Dus de tijd die het zonlicht aflegd is: 150000000000 / 299792458 = 500,34614279722807436336507171238 sec.

Circa 8 minuten dus.
Een Lichtjaar is 2,99792458 x 10^8 meter per seconde X 3.153600×10^7 seconden in een jaar = 9.461×10^15 Meter.