Behoud van energie

Polly Translate

Gast schrijft:
Ik wil graag weten of er een wet is die iets zegt over de die je er in stopt dat die gelijk is aan de energie die je er uit krijgt. Bv. kost het invriezen van een liter evenveel als het ontdooien van een liter ijs?
diederik@.nl
Die wet is er inderdaad, de hoeveelheid blijft altijd gelijk, er gaat niets verloren. Verder lezen…………….

Wet van behoud van Energie. (E=1/2 mv2): Evoor = Ena


Isaac Newton. 


Hij stelde dat noch gevormd, noch afgebroken wordt. Energie kan uitsluitend worden omgezet.
Als een vliegtuig opstijgt, wordt de van de brandstof omgezet in verschillende vormen van energie. Een deel wordt omgezet in kinetische energie; het vliegtuig verplaatst zich door de lucht. Een deel wordt omgezet in potenti?le energie; de afstand tot de grond wordt steeds groter. Een deel wordt omgezet in warmte, die wordt afgegeven aan de omringende lucht. Na de landing moet het vliegtuig opnieuw tanken, omdat alle energie om te vliegen is omgezet in energie die bruikbaar was voor dit vliegtuig in de lucht te houden.


Zo gaat het eigenlijk met alles, tot op atoom niveau. Niets gaat verloren, ook de zon. Grootste leverancier voor onze aarde. Zonnestraling wordt omgezet door de planten in zetmeel en suikers. Deze worden direct gebruikt door ons, dieren of verrotten in de grond. Deze worden dan na miljoenen jaren weer gebruikt als steenkool, olie of gas. 


Maar ook die liter van jou heeft net zo veel energie nodig om te ontdooien, als dat het nodig had om te bevriezen. Maar ook al is het bevroren, en je zou het nog verder afkoelen tot bijv -20 Celsius kost dit ook weer energie. Klik hier voor het artikel in natuurwetenschappen.


Voor elke stof van een liter is deze energie hoeveelheid weer anders. Een liter olie heeft een andere energie inhoud dan water. Als je hier meer over wilt weten? Laat het ons weten