1 januari 2021

De plaats van biologie in de hierarchie binnen de natuurwetenschap?

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Vr Job(?jr): Wat is de plaats van in de hierarchie binnen de natuurwetenschap?
Antw: lees ook hetartikel hieronder even, wat is natuurwetenschappen ?. Lees Meer…

Zoals ook al gesteld in het artikel over de algemene formulering van ‘Natuurwetenschappen, kunnen we een aanname doe die stelt dat het geheel van wereldse wetenschappen zich binnen de groep natuurwetenschappen bevind.

We zouden het niet aandurven om daar een hierarchie in te willen aanbregen, want om on-ontkomelijk met het plaatsen van een hierarchie impliceer je dat er een onderverdeling bestaat, en wellicht zelfs een wetenschap boven een ander zet.

Dit kan nooit de bedoeling zijn. Wetenschap zou immers objectief moeten zijn. je zou op z’n best natuurwetenschappen, wetenschappen met een studiegebied in de natuurlijke zaken (niet beperkt tot onze eigen wereld/ ), kunnen onderverdelen in generaliseerdende groepen.

En die groepen zijn dus inderdaad biologie, natuurkunde, mechanica, electiciteitsleer, geologie etc etc. Heel strikt geproken bevatte je vraag, ook je antwoord dus. šŸ™‚
sucses.