Hoe ontdekte Einstein al die theorie?n?

Polly Translate
Gast:  Hoe heeft Einstein deze wonderbaarlijke formle kunnen ontdekken? Wat zijn de eerdere stappen die daartoe leiden?  
Het schijnt dat zijn ook erg begaafd was, en dat ze vaak samen over
deze onderwerpen praten. Verder lezen………..

Albert Einstein  1879 – 1955

Einstein werd op 14 maart geboren in het Duitse ULM. Een jaar later verhuisde
het gezin naar Munchen. Zijn vader Hermann en zijn broer Jakob hadden daar een
klein fabriekje in elektrische en mechanische apparaten. Je ziet dat de
interesse hier al wordt gewekt. Daar genoot Albert zijn eerste schoolopleiding.
Maar hij vond de schoolleiding intimiderend, en toonde zich geen knappe
leerling. Hij zakte dan ook voor zijn eindexamen. 

Maar zijn interesse voor de techniek was gewekt. En besloot op 12 jarige
leeftijd al de raadselen van de op te lossen. Later volgde hij een
vierjarige opleiding aan het wereld beroemde polytechnische hogeschool
te Zurich. Na enige moeite lukte het hem om een betrekking te krijgen bij een octrooibureau
in Bern. Er was echter niet veel te doen, en bestede zijn vrije tijd aan het
bedenken hoe wereldse zaken nu precies in elkaar steken. Hij deed dit met
potlood en papier, met zijn eigen geest als laboratorium. En nam bepaalde zaken
gewoon aan. Hij vond dat bijvoorbeeld licht een contante was, en ging dit ook
bewijzen op wiskundig niveau. Door stap voor stap te redeneren kwam hij tot al
zijn denkbeelden. Dit resultaat bekendgemaakt in 1905 door hem bijzondere
relativiteitstheorie genoemd. Later voorspelde hij meetbare zaken, zoals
afbuiging van lichtstralen door de zwaartekracht. Dit kwam aan het licht bij de
volgende zonsverduistering in 1919. Zijn voorspelling kwam uit en de andere
wetenschappers moesten het plotseling serieus gaan nemen. 

Je weet misschien wel dat er onder wetenschappers altijd al een ontzettende
strijd is geweest. Door elkaar openlijk af te vallen of belachelijk te maken.
Hij is altijd een pacifist geweest, en tegen de nazi’s. Toen deze in 1933 aan de
macht kwamen, werd zijn staatsburgerschap afgenomen. En al zijn bezittingen was
hij kwijt. Gelukkig was hijzelf op ??n van zijn buitenlandse reizen. En
Amerika nam hem met liefde op. Hij wist ook al te vertellen dat door het
splitsen van atomen enorme ?n vrijkomen. Ondanks zij pacifisme 
vond hij wel dat Amerika dit moest gaan als wapen. Maar was er tevens van
overtuigd dat het toch nooit gebruikt zou worden. Einstein  sleet zijn
laatste jaren half teruggetrokken, maar bleef doceren. Hij kreeg een slechtere
gezondheid, en was teleurgesteld over al de ontwikkelingen die in die tijd
speelden. Zoals de koude oorlog, en het verkeerde gebruik van Atoomsplitsing.
Hij speelde ook viool, maar toen ook dat niet meer lukte was het snel afgelopen
met het leven van zo’n knappe geest. 

Hij overleed in zijn slaap in een ziekenhuis in Princeton op 18 april 1955.

Dit is in het heel kort zijn leven, er bestaan natuurlijk veel boeken over.
En achteraf zij men, ja het is logisch maar kom er maar eens op. Zijn 
hersenen staan nog steeds op sterk water. Echter bijzondere dingen zijn niet
ontdekt. En hoe kreeg hij die ingevingen? We kunnen het niet meer vragen.