1 januari 2021

definitie gewicht

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Vr: Wat is de juiste definitie van ??? Waar ligt het aangrijpingspunt, welke zin en richting? Is er een geijkt antwoord?

Antw: gewicht is de van een voorwerp, het mechanisch aangrijp punt..Lees Meer..

Groeten Er is niet direct een ‘definitie’ van gewicht. Als je zoiets al zoekt dan zou je moeten denken aan de definitie van hoeveel een standaard KILO is. De maateenheid die wij gewicht noemen is immers hier van afgeleid. En de ijking moet ook kloppen natuurlijk. Er is ooit dat voorwerp genomen onder de standaard omstandigheden 20 graden Celcius op +- 52 graden noorder breedte op (Parijs) met gemiddelde luchtvochtigheid en midden op de dag om 12 uur. En er toen gesteld : Dit voorwerp is 1 kilo.

Het aangrijping punt van massa of ‘g’ of Fg in newtons (massa x9.81) is het evenwichtspunt ook wel zwaartepunt genoemd.

in een vierkant plat voorwerp dus het middelpunt. Dit punt mag je in al je berekeningen als aangrijpings punt nemen, en de richting van die kracht is altijd de zwaartekrachts richting. Naar beneden dus.

Bij complexe voorwerpen moet je van ieder onderdeel, of blokje, het zwaartepunt bepalen, en de gecombineerde vervolgens samenstellen. Je mag ze ook los van elkaar gebruiken, maar je berekeningen worden vaak dan nogal moeilijk.

Nav opmerkingen:
Voor de goede orde, massa en gewicht zijn absoluut gezien geen gelijken. Gewicht is inderdaad een kracht wanneer gezien in het grote plaatje. Gewicht is de kracht die uitgeoefend wordt op het voorwerp waar het op rust. De kracht ‘gewicht’ wordt veroorzaakt omdat het voorwerp ‘massa’ heeft.