4 januari 2021

Het begin van Pasen en Ramadan

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Vr Hozan: hoe wordt kennis van de hemelverschijnselen gebruikt om vast te stellen wanneer het pasen is en wanneer de ramadan begint.
Antw: De feestdagen zijn veelal gekoppeld aan de maan verschijningen. De wisselende datums komt door het verschil tussen en maan kalender. Lees meer…. !! Wist je dat, als je lid wordt, en dan een vraag stelt, we je op de hoogte houden van een antwoord !! [Hier lid worden]


 


Om allemaal te weten waar we aan toe zijn met elkaar, en belangrijker wanneer we ergens aan toe zijn heeft de mens in de loop van zijn bestaan de kalender ontwikkeld. De kalender was hierbij tevens het besef van tijd, en dat de op in tijd cycli loopt. Lente-zomer-herft-winter.


 


De kalender is ingedeeld naar aanleiding van 2 hellichaam waarnemingen. Die van de Zon, en die van de Maan.


 


De moderne westerse kalender gaat uit van de zon, en een kalender jaar bestaat uit 12 eenheden die wanneer doorlopen, het volgende zonnejaar inluiden. De maan kalender doet het zelfde wel, maar de onderverdeling is kleiner, omdat deze puur op de maan verschijningen ingedeeld is. Een maan kalender kent daarom schrikkel maanden. In 19 jaar zal een maan kalender 7 schrikkelmaanden hebben.


 


Veel religies hebben de vaststelling van hun feestdagen gekoppeld aan de verschijning van de maan. Dat was in die tijd accuraat genoeg, en bovendien overal te zien. Het gevolg ervan is als volgt:


 


-De vieringen beginnen niet overal tegelijkertijd. (net als nieuwjaar)


-Het moment van viering t.o.v. de zone jaar kalender verschuift elk jaar.


-Het is niet zo nauwkeurig.


 


Hieronder stukken over dit onderwerp welke wij vonden en goed omschrijven hoe het in elkaar steekt.


(note: Natuurwetenschappen.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor de accuraatheid van deze gegevens.)


 


De Ramadan


 


Doordat er verschillende technieken toegepast worden, kan het zijn dat moslims in ??n land soms op verschillende dagen met de ramadan beginnen.


 


Er zijn twee traditionele methodes om het begin van de vastenmaand vast te stellen:


 


 1) De roe?ja methode (letterlijk: het zien).


     De hilal (de sikkel van de nieuwe maan) moet na zonsondergang op de  29e  dag van de maand, voorafgaande aan de Ramadan, zichtbaar zijn geweest.


 2) Als wolken of mist de hemel bedekken wordt de Ikmaal toegepast. Het volmaken van de maanden Shaban en Ramadan tot 30 dagen.  Normaal heeft de aan de Ramadan voorafgaande maand Shaban 29 dagen, maar – wanneer het bewolkt is – mag het aantal dagen van de maand Shaban vol worden gemaakt tot dertig dagen alvorens de ramadan begint.


 


Er kwam een standaardisatie tot stand voor het berekenen van deze begindatum. Zo konden de begindatums voor de Ramadan voor de eerstvolgende eeuwen berekend worden. Deze standaardisatie kwam tot stand in het jaar 1300 AH (12 november 1882).


 


Sinds het einde van de jaren zeventig zijn velen zich voor het vaststellen van de juiste data op Mekka gaan richten. Ze zeggen: ?Daar heeft de Profeet geleefd?. Vandaar dat velen nu het verschijnen van de nieuwe maan in Saoedi-Arabi? als richtlijn nemen.


 


Volgens moderne berekeningen is het een klein kunstje om erachter te komen dat de Ramadan bijvoorbeeld in het jaar 2015 begint op donderdag 18 juni. Dankzij de computer kan men dit tot op de seconde nauwkeurig vaststellen. (http://www.geosities.com)


In 2000 liep de Ramadan van 27 november tot 26 december. (http://internations.net)


http://www.khlim.be/


Pasen


 


Toch is bijvoorbeeld het christelijke Pasen afhankelijk van de maancyclus, namelijk de eerste zondag van de joodse maanmaand Nisan, die min of meer overeenkomt met maart.De datum van de eerste paasdag valt op de eerste zondag na volle maan na het begin van de lente. De oorsprong van de Christelijke paasviering ligt in de joodse liturgie, die na een lange ontwikkeling uitdrukkelijk wordt geconcentreerd op de herdenking van de bevrijding uit Egypte, van de tocht door het en de woestijn naar het beloofde land. De Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille- of Paaszaterdag zijn een voorbereiding op de Paaszondag. Hierna komt de Paaswake, die een nachtelijke liturgische viering is, waarin licht en water als symbolen van het nieuwe leven een grote plaats innemen. Pasen werd in de oerkerk elke zondag gevierd. Het werd gezien als het feest van de wederopstanding van de Heer en zijn zege op de dood, het hoogtepunt van het kerkelijk jaar.


http://huiswerk.scholieren.com