5 januari 2021

Werking en bouw van koelkasten door de jaren heen

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Stefanie (17) De Koelkast
Ik wilde vragen of jullie misschien iets kunnen uitleggen over de werking en de bouw van de koelkast. Daarnaast zou ik ook wel wat meer willen weten over de ontwikkeling van verschillende koelsystemen in de loop der jaren.
Alvast bedankt!
Beste Stefanie Hier is al een artikel over gewijd, maar lees verder………………
!! Wist je dat, als je lid wordt, en dan een vraag stelt, we je op de hoogte houden van een antwoord !! [Hier lid worden]


In dit artikel staat al veel beschreven, klik eerst maar even hier voor je verder gaat.Maar in het verleden waren er geen koelkasten, er was niet eens ! Wat deden de mensen dan om hun spullen te koelen? Veel mensen hadden natuurlijk een kelder onder hun huis. Ook werd wel een ton in de grond gegraven die dan wat koel bleef. Maar vooral de kasteelheren wensten wel wat mee comfort. Deze lieten heuse koelhuizen (torens) bouwen. Wat was dat? Er werd eerst een gat gegraven, hierna werden stenen muren gebouwd. Je moet hierbij denken aan een toren half in de grond. Als het s’winters flink had gevroren werden de ijsschotsen van de sloot gehaald en opgeslagen in deze kelder. Het smelt langzaam gedurende lente zomer, het sijpelde naar de bodem toe. In de ronde toren waren opslagplaatsen geplaatst voor allerlei eet en drinkwaar. En wij maar denken dat ze geen koud hadden in die tijd! Met de huidige winters zouden we er nu flink naast zitten. 


Maar misschien hebben we dat met de huidige koelkasten wel deels veroorzaakt. Heel vroeger werd ammoniak gebruikt als koelmiddel, maar vanwege de techniek niet zo geschikt. Toen werd het freon ontdekt, dit liet zich uitstekend gebruiken voor dit doel. (o.a. R-11, R-12, R13) Maar zoals je nu weet wordt hier de ozon laag door aangetast. In de nieuwe koelkasten is deze stof niet meer toegestaan. Deze “freon”wordt dan ook niet meer gemaakt. Bestaande installaties worden allemaal omgebouwd voor een nieuw koelmiddel. (o.a. R-407C, R-134A) zijn vrij van chloor, en vormen dus geen gevaar meer voor de ozonlaag.Deze tast het milieu niet aan. Als het nog nodig is oude installaties bij te vullen, wordt dit uit het zogenaamd depot gehaald. Deze bewaard freon uit oude koel installaties, tot het freon niet meer nodig is.


Dit valt allemaal onder het zogenaamde STEK ( hier klikken) Op deze site staan bijzonderheden over de regelgeving.


Stek betekend:


Erkenningsregeling voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijfBeschikt over alle wettelijk vereiste kwalificaties voor het installeren en onderhouden van koeltechnische Apparatuur. Hiermee voldoet een bedrijf aan de regelgeving en is bij de STEK geregistreerd


Martin


Vanaf 1 januari 1993 is de CFK-wetgeving in Nederland van kracht.
Hiermee tracht de overheid de emissie van koudemiddelen (CFK?s, HCFK?s en HFK?s) te beperken en daardoor de ozonproblematiek en het broeikaseffect meer te kunnen beteugelen.
( tekst uit de pagina)