3 januari 2021
Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

wat zijn aardstralen,heeft het te met het magnetisme van de ?
kan men ze detecteren, bv door een pendelaar.    


                         


De een is er van overtuigd dat aardstralen bestaan, de ander vindt het de grootste onzin. Maar………

Wetenschappelijk is het nooit aangetoond dat aardstralen bestaan. Volgens de een komt het door de magnetische velden van de aarde en de ander houdt het op kosmische stralen die door ondergrondse lagen teruggekaatst worden. Je zou ze volgens de aanhangers van de aardstralentheorie inderdaad door een wichelroede o.i.d. kunnen opsporen. Maar hier begint dus het spirituele het over te nemen van het wetenschappelijke.


Wel is het een feit dat de mensen er veel voor betalen als er een wichelroedeloper langs moet komen bij jou en dan zegt dat je je bed moet verplaatsen omdat er vage klachten zijn. Ruw gezegd kosten aardstralen en andere vormen van dit de goedgelovige burger veel geld. Natuurlijk hoor je altijd verhalen over mensen die dankzij zoiets weer beter zijn geworden of dat er en zelfs goud gevonden is door deze wichelroede lopers. Maar zouden deze mensen dan niet allemaal rijk zijn en/of olievelden bezitten ?   Nee dus.


Er is gedaan naar de resultaten en uitslagen van wichelroedelopers, en dit had geen resultaat.


Meer info : www.skepp.be/thema/gwup_6.html


                   www.skepsis.nl/aard.html