5 januari 2021

Licht en tijd

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Joop vraagt: Wat heeft tijd en met elkaar te .


Tijd en lichtsnelheid hebben alles met elkaar te maken. Op deze site is al het een en ander geschreven over deze materie. Kijk hiervoor even in het bekende Artikel archief die je bovenaan deze pagina kunt vinden. 


Heel kort en simpel uitgelegd…………………(lees meer) 


 

Volgens de algemene relativiteitstheorie verloopt de tijd langzamer naarmate je dichter bij de lichtsnelheid komt. Dit heeft te maken met de constantheid van de lichtsnelheid (=c). Dit is nauwelijks merkbaar met de voor ons gebruikelijke snelheden, maar begint pas een merkbaar effect te krijgen als je meer dan 80%van de lichtsnelheid bereikt. Hierbij wordt ook een toename van en een samentrekking van lengte merkbaar. Dit alles is met experimenten bewezen in o.a. het CERN-laboratorium te Geneve. Hierbij werden muonen ( elementaire deeltjes ) tot nagenoeg de lichtsnelheid versneld. De vervaltijd (= halveringstijd) van een muon is normaal 1,5 microseconde. In het was de vervaltijd 44 microseconde, dus 30 keer zo lang als normaal. Dit was bij een snelheid van 0,9994 maal c. Zou men theoretisch 1 maal c behalen wat praktisch onmogelijk is, dan zou zo’n muon ‘eeuwig’ bestaan.


Hetzelfde geldt ook voor mensen, dit staat bekend als het tweeling-paradox.  De helft van een tweeling reist b.v. naar de dichtstbijzijnde ster Alpha Centauri en terug, Licht doet er 8,6 jaar over om heen en terug te gaan. Zou hij er theoretisch ook zo lang over doen dan zou hij als hij terug was op dus bijna 9 jaar ouder zijn geworden, terwijl zijn broer allang dood was. Hier op aarde zou, als hij een snelheid kon behalen van 0,99 c, ongeveer 63 jaar verstreken zijn.


Zou hij 0.9999 c kunnen halen dan zou op aarde ongeveer 650 jaar verstreken zijn. Dit vloeit voort uit de beroemde formule: T/T’=1/V1-(v/c^2) . Dit wordt de gammawaarde genoemd. Hieruit valt dus te berekenen dat er pas echt merkbare effecten worden bereikt vanaf 0,9 c.


 


Links en andere info volgen nog.