Polly Translate


Hoeveel  (J) zit er in een liter brommermix (mengsmering 1:50). Ik wil dit graag weten voor mijn profielwerkstuk, groeten emiel, lees meer

Alle beschikbare brandstoffen hebben een warmtegraad van ca 3700KJ/m^3. Dit geldt dus voor zowel benzine als diesel en andere brandstoffen gemaakt uit olie (olie zelf dus ook). Mengsmering is dus een mengsel van benzine en olie (wel tweetaktolie gebruiken), deze is nodig om de motor te smeren. Zonder deze olie zou de motor binnen de kortste keren vastlopen. Bij een mengsmering van 1 op 50 zit er dus 1 liter olie in 50 liter benzine. In het geval van jou zou er dus 20 cc olie aan 1 liter benzine gevoegd moeten worden.


De energie in 1 liter mengsmering is om te rekenen vanaf eerder genoemde 3700KJ/m^3=3700J/dm^3 Dit is dus 3700 Joules per liter.