2 januari 2021

uitzetten van stoffen

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Als gevolg van warmte zetten stoffen uit.Maar hoe zetten deze stoffen uit in lengte en in volume?


   Als een stof opgewarmd wordt gaan de molekulen sneller trillen, ook wordt de trilling groter. Hierdoor zet een stof dus uit……………………….(Lees Meer) 

Normaalgesproken zet een stof proportioneel uit. Dat betekent in elke richting even veel (Lengte, breedte en hoogte), dit zou dus gelden voor vormen zoals een kubus of bol. Maar als je bijvoorbeeld een stuk spoorrail hebt die dus een langwerpige dunne vorm heeft, is de uitzetting in de langste afmeting dus groter. Dit komt omdat in de lengte ” meer ” zit. Daarom zit er tussen elke rail een beetje ruimte, zodat in de zomer door de uitzetting de rails niet tegen elkaar aankomen en elkaar wegdrukken. Hetzelfde zie je ook bij bruggen en andere lange overspanningen.


Zou je bijvoorbeeld 1 lange rij molekulen hebben dan zou die in de lengte heel veel uitzetten, maar in de hoogte en breedte nauwelijks. Elke stof heeft zijn eigen uitzettingscoefficient. (zijn eigen waarde voor de hoeveelheid uitzetting per temperatuursgraad)


Het kubieke uitzettingscoefficient is voor gassen ongeveer 1/273, voor vaste stoffen en vloeistoffen is deze ongeveer 3x zo groot als de betreffende lineaire uitzettingscoefficient.