1 januari 2021
Polly Translate
Voiced by Amazon Polly


Als je het debiet van het melken bij een koe wil berekenen, met welke flowmeter kan je dit dan het beste doen? Kan dit met een pitot-buis? Maar…………(lees meer)


Hier zie je een schematische tekening van een pitotbuis.

met een pitotbuis wordt een continue-vloeistof (of lucht) gemeten. En in het geval van jouw koe wordt dat dus wat moeilijker, want deze geeft geen doorgaande melkstroom. De melkmachine heeft een pulsator (bij de nieuwe melkmachines wordt dat elektronisch geregeld). Hierdoor komt de melk er met pulsen uit. Dus je hebt geen doorgaande stroom melk.


In het geval van jouw zou ik gewoon de totale melkopbrengst delen door de tijd die er gemolken wordt, zo heb je dus een goede indicatie van het debiet. Voor andere info kun je even kijken op de andere stukken die over koeien en melkopbrengst zijn geschreven. (“debiet”, “volumeverandering van uier van de koe” en “debiet van een koe”)


Tegenwoordig wordt bijna alles elektronisch gemeten, zo ook in de melkveehouderij. Ik heb nog een leuk linkje gevonden, misschien helpt dat jouw een beetje.


http://www.atc.nl/Info_R03_Melkmeting.html


Oh ja hier nog wat over de pitotbuis:


http://www.ipl.citg.tudelft.nl/lexicon/Definities_P/basis/basis_pitotbuis.htm