Schuimblus middelen op Vliegvelden

Polly Translate

Spacewuppy. Hoe werkt een schuimblusauto op een vliegveld.
(Met name hoe wordt het schuim gemaakt,
en waardoor krijgt men in korte tijd zoveel schuim.)
Ik kan me voorstellen dat men in een vat met en een toevoeging een boel lucht blaast zodat men schuim maakt.


Antw: Schijm mengers die dit tot resultaat hebbben zijn er in verschillende soorten en .

Schuim systemen Daarbij wordt steeds uitgegaan van een zo eenvoudig mogelijke, en daardoor weinig kwetsbare installatie.Enige ontwerpcriteria zijn:


-Welke brand is te verwachten? Koolwaterstof, alcoholen, in water oplosbare cryogene stoffen, of een combinatie ervan.


-Is een vast of een wisselend debiet gewenst?


-Is er bedienend personeel ter plaatse of moet er centraal worden bediend?


-Is de vastopgestelde blusapparatuur kwetsbaar bijvoorbeeld ten gevolge van explosies?Blusschuim systemen


In principe zijn er twee systemen:


1. Voorgemengde water -SW opslag


2. Mengen op het moment van de blussingMengtoestellen


Vrijwel alle mengers werken volgens het principe van een waterstraal pomp (venturi mengers).Verdringingsmenger


H ierbij perst het bluswater de schuimvormende vloeistof die in een rubber zak zit uit het opslagvat.Z meng er


Deze menger wordt direkt in het persgedeelte van de bluswa- terleiding ingebouwd. Een deel van het bluswater wordt om het eigenlijke menggedeelte heen geleid, om de grote drukverliezen te compenseren. Het debiet is vast. De bijmenging is met behulp van een regelknop instelbaar van o-s volumeprocent. De menger is zelfaanzuigend, maximale aanzuighoogte 30 kPa ( ~ 3 rn).Schuimmakers


Schuimmakers zijn in een groot aantal typen en uitvoeringen leverbaar, afhankelijk van het gewenste soort schuim en het te blussen objekt en de werplengte.PrincipeSprinklers


Vast opgesteld. gericht op de mogelijke brandhaard en/of een vooraf vastgesteld oppervlak bestrijkend.


Vast opgestelde schuimkanonnen


Onder andere toegepast bij tankbeschuiming.PV rond de pomp meng er


Bij deze menger wordt een deel van het bluswater uit de perszijde van de pomp door de menger gestuurd. Het water -SW mengsel wordt vervolgens aan de zuigzijde van de pomp ingevoerd. Het bijmengdebiet is instelbaar, onafhanke- lijk van het afnamepunt-


Zuigmengers


Indien bij verschillende tappunten een eigen mengsysteem gewenst is, zijn zuigmengers de juiste oplossing. Er zijn twee systemen.


-Zelfaanzuigend,


in te bouwen in de zuigleiding van de bluswaterpomp -Niet zelfaanzuigend.


in te bouwen in de persleiding van de bluswaterpomp; de schuimvormende vloeistof kan hierbij centraal worden opgeslagen, maar moet worden toegevoerd met behulp van een schuimpompje.Handschuimkanonnen


In diverse uitvoeringen leverbaar voor zwaar- en mid- delschuim, ook leverbaar in een omschakelbare uitvoering, van water naar schuim en omgekeerd.Schuim/water kanonnen


Geschikt om vanaf een vast punt met een groot debiet te kunnen blussen. Bediening door middel van handwielen en/ of helmstok. Ook electrische, pneumatische en/of hydrau lische bediening is mogelijk.Lichtschuim generatoren


Hiermee is het mogelijk een ruimte geheel te vullen of een dikke beschermende laag blusschuim aan te brengen, bijvoorbeeld in hangars.Proportionele meng er type G


Bij dit type menger is een pompje nodig voor de toevoer van de schuimvormende vloeistof. De membraan gestuurde klep zorgt bij deze menger voor een steeds gelijk blijvend, vooraf ingesteld bijmengpercentage. Naast de hiervoor aangegeven typen mengers zijn nog vele andere leverbaar. Onze ad- viseurs zullen dit gaarne met u bespreken.


 


 Zwaar schuim kanon


 


 Middelschuimkanon


 Omschakelbaar


 


Documentatie dank aan AJAX brandproducten