3 januari 2021

Op welke zijde is de druk het grootst?

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Ferize Vr: Je hebt een 3-dimensionaal lichaam in de vorm van een rechthoek, geloof dat dit een balk genoemd wordt, en daar zit een gas in met druk p=3. Op welke zijde is dan de druk het grootst ? 
Antw: Druk wordt ook wel uitgedrukt in Newton/ cm^2.  Lees meer..

!! Wist je dat, als je lid wordt, en dan een vraag stelt, we je op de hoogte houden van een antwoord !! [Hier lid worden]

Als je je dat beseft en dan gaat kijken naar oppervlaktes van een voorwerp, dan zou je kunnen redeneren dat het grootste vlakke oppervlak dus ook het meeste druk in totaal te verwerken krijgt. En dit is geheel naar verhouding van het totale oppervlakte in het voorwerp.


De onderlinge druk in het gas wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.


De druk per lange kant is dus groter dan die van een kleine kopse kant van een balk.