31 december 2020

Thermische Massa flowmeter

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Kan iemand mij vertellen hoe een thermische flowmeter precies werkt??De thermische massa flowmeter werkt volgens het principe van:…………(lees meer)                              

warmte afgifte , een bepaalde hoeveelheid massa vloeistof en de totale afgegeven hoeveelheid . Door de massa van een vloeistof te bepalen bij een bepaald temperatuurs-verschil kan hieruit de totale hoeveelheid warmte die de vloeistof afstaat uitgerekend worden. Dit gebeurt met de formule E (J)= massa(kg)x soortelijke warmte(J/kgK)x temperatuursverschil(K). Elke vloeistof heeft zijn eigen soortelijke warmte en zijn eigen soortelijke massa. Aan de hand hiervan wordt wordt het verschil in beide temperaturen van een vloeistof omgerekend naar eenzelfde hoeveelheid flow. De thermische massa flowmeter meet dus zelf niet direct de hoeveelheid doorstroming.


bron en links:


http://www.leiderdorpinstruments.nl/Nederlands%20Web/Warmtemeter/rekenwerk.htm


http://www.leiderdorpinstruments.nl/Nederlands%20Web/Warmtemeter/