Polly Translate

Verzadigde stoom van 15 bar en T= 200?C wordt gereduceerd naar 3 bar. Welke temperatuur krijgt de stoom dan?


Ik neem aan dat je de stoom met een reduceer wilt smoren. Smoren is: In druk verlagen zonder dat daarbij arbeid wordt geleverd. De inhoud (ook wel enthalpie [H] genoemd) van de stoom veranderd dus niet. 


Lees Meer,…

In een z.g. H-S diagram (op te vinden als diagram) voor stoom is deze toestandsverandering dus voor te stellen als een horizontale lijn van 15 bar en 200?C  naar 3 bar. In een H-S diagram kun je de warmteinhoud van stoom bij verschillende drukken en temperaturen grafisch bepalen. De enthalpie [H] blijft dus gelijk terwijl entropie [S] toeneemt. Een toename van de entropie betekend dat de kwaliteit van de stoom afgenomen is. Met deze stoom kun je dus minder arbeid verrichten.

Om op je vraag terug te komen: de uiteindelijke temperatuur zal 165?C  worden als je dit in het H-S diagram uitzet. De verzadigingstemperatuur bij 3 bar is 133,5?C . De stoom is dus 32 graden oververhit.


——————————————————————


Over het algemeen kun je stellen, dat bij het smoren (in druk verlagen) van gassen de temperatuur daalt. Men noemt dit het Joule-Kelvineffect. Bij lucht, , stikstof, kooldioxcide e.d. is dit het geval. Bij waterstof (H2) is echter het omgekeerde het geval. De temperatuur stijgt bij smoren. Dit heeft te met de inversietemperatuur van het betreffende gas. Deze bedraagt 6,75*Tk (Tk is de kritieke temperatuur van het gas). Voor waterstof ligt deze temperatuur ver beneden de normale omgevingstemperatuur, zodat bij smoren de temperatuur juist toeneemt.


Arjen