ruisklanken

Polly Translate

Waarom kun je met ruisklanken wel een losse melodie ten gehore te brengen maar kun je ze nauwelijks combineren tot akkoorden?


Deze vraag is al beantwoord in de nationale wetenschapsquizzz van de VPRO. Hierbij de verkorte verklaring:

 

Echte tonen ontlenen hun karakteristieke eigenschappen aan de harmonische frequenties in het geluid. Als je die combineert tot een akkoord blijven die harmonische frequenties afzonderlijk herkenbaar en hoorbaar.Ruistonen hebben geen harmonische frequenties. Ruis is een veelheid aan veranderende frequenties. De frequenties die het helderst zijn geven de indruk van toonhoogte en daarom is het min of meer mogelijk om er een melodie mee te spelen. Combineer je ze echter tot een akkoord dan wordt het ??n breed frequentiespectrum en zijn de afzonderlijke frequenties niet meer te onderscheiden.