1 januari 2021

verhitting

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Hoeveel gas is nodig om 1 kub te verhitten tot een temperattur van +- 50 graden


 


Van 0 ?C naar 50 ?C of van 25 naar 50 graden. Het maakt nogal wat uit !!

De vraag is dus niet goed gesteld ofwel er ontbreken gegevens. Laten we er van uitgaan dat je het water van 10 naar 50 graden wilt verwarmen. Aan warmte [Q]heb je dan nodig Q= *soortelijke warmte water*temperatuursverschil = 1000*4,2*40 = 168.000 kJoule.


In 1 m? gas zit 36.000 kJoule. Je hebt dus in theorie 168000/36000= 4,667 m? gas nodig. Dit is dus als alle die in het gas zit ook in het water terecht komt. Heb je een ouderwetse geiser of CV ketel met een rendement van b.v. 50% dan komt maar de helft van de energie die in het gas zit in het water terecht [50/100 * 36000] . Je hebt dan een keer zoveel gas nodig om het water te verwarmen.


massa: 1 m? = 1000 liter = ? 1000 kg


soort. warmte [sw] water= 4,2 kJ/kg ?K. Dus je hebt 4,2 kJ nodig om 1 kg water 1 ? te doen stijgen. {per ?K is hetzelfde als per ?C} 


**arjen**