5 januari 2021

Fotovolta?sche zonne-energie.

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Geachte heer/mevr,

Aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek naar fotovolta?sche zonne- heb ik een vraag. Dmv subsidies is het rendabel om het toepassen van panelen met het oogpunt op de terug verdiensten maar er rest mij de vraag:”wie kan mij nu eens vertellen wat de globale kosten van de productie zijn”???

mvg

A . de Looff


Zonnecellen, fotovolta?sche systemen of ook wel PV (Photo Voltaics) systemen, zijn inderdaad nog steeds een dure hobby.


Nadat de fransman Edmond Bequerel in 1839 het fotovolta?sch effect had ontdekt heeft het nog ruim 100 jaar geduurd voordat de eerste zonnecel met een rendement van 6% werd geproduceerd. Pas in de jaren 70 kwam er meer belanstelling voor PV systemen. De ruimtevaart was hierbij een belangrijke initiator voor PV systemen.


Met 1 m? zonnecellen kun je zo’n 120 Watt (piekvermogen) [Wp] opwekken, wat op jaarbasis goed is voor ? 100 kWh.


In de periode 1997-2000 heeft de overheid fl. 34 miljoen/jaar aan subsidies gegeven voor PV projecten en .


Men onderscheid 2 systemen: Autonome en Netgekoppelde systemen.


Autonome zijn op zichzelf werkende systemen, zoals je die tegenkomt bij stroomvoorzieningen op afgelegen plekken: scheepvaartboeien, zeiljachten, drinkbakken in weilanden en andere, voornamelijk recreatieve, plekken waar geen voor handen is. Bij deze systemen is het meestal sneller rendabel om een PV systeem te gebruiken, dan bij de z.g. netgekoppelde systemen die het overschot aan geproduceerde stroom terug leveren aan het electriciteitsnet.


De kostprijs van PV stroom is op het ogenblik ca. fl. 1,20 per kWh en de verwachting is dat deze in 2020 op ca. 0,12 gld/kWh uitkomt. Dat zou dan ongeveer gelijk zijn aan de kostprijs van (gewone) energie uit een centrale, tegen die tijd, is de verwachting.


De systeemprijs van een PV systeeem was in 1995 fl. 19,55 [gulden/kWpiek]


In 2000 was dit fl 11,00 en de verwachting is dat dit in 2020 ca fl. 1,50 is.


Ter vergelijking: de systeemprijs van gewone electriciteit is nu 1,55 gld/kW.


Het is nog steeds een beetje kip en ei verhaal: PV systemen zijn duur omdat er weinig van gemaakt worden, en omdat er weinig van gemaakt worden zijn ze duur. Het gebruik van PV systemen neemt echter (wereldwijd) exponentieel toe zodat ze steeds goedkoper worden in de toekomst. Daarbij gaat men er echter wel van uit dat subsidies en ontwikkelingsactiviteiten gehandhaafd blijven, en er een krachtig stimuleringsbeleid is.


zie ook:    http://www.energie.nl/     http://www.ecn.nl/


**arjen**