5 januari 2021

biomarker

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Wat zijn nu precies biomarkers en wat bedoelen wetenschappers met “labelling van biomarkers”?


Biomarkers zijn de gegevens waaraan een onderzoeker of arts de symptomen kan herkennen van een ziekte of klacht. Dit kan ik beter aan de hand van een voorbeeldje laten zien. (Lees meer…….)


Als bij een klacht of ziekte bijvoorbeeld bloed wordt geprikt, kan men aan de stoffen in het bloed zien wat voor ziekte de patient heeft. Deze bepaalde stoffen worden de biomarkers genoemd. Nu streeft men ernaar om een ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Als men nu precies weet welke biomarkers in een lichaam aanwezig zijn, en men weet ook bij welk stadium van een bepaalde ziekte die biomarkers voorkomen, dan kan men dus vroegtijdig een behandeling beginnen tegen de ziekte. Dit kan heel belangrijk zijn bij bijvoorbeeld bepaalde vormen van kanker.


Een ander voorbeeldje: Men doet nu naar ziekten aan de luchtwegen. Nu gebruikt men NO (= stikstofoxyde) in de lucht die je uitademt als biomarker. Is deze te hoog, dan is er een grotere kans op ziekten aan de luchtwegen. Dit onderzoek wil met NO als biomarker het verband aantonen tussen luchtwegenziektes en de blootstelling aan uitlaatgassen en andere milieuverontreinigingen. Heeft men in de toekomst aangetoond dat NO inderdaad een goede biomarker is, dan zal deze gelabeld worden.


Door nu van alle ziekten en symptonen de bijbehorende biomarkers te vinden, kan men in de toekomst een databank met deze gegevens (labelling dus). Zo kan men dus ziekten misschien zelfs voordat ze echt kwaad kunnen doen al bestrijden.