23 mei 2024

welke reactei vindt plaats als zuurstof oplost in water

Doe mijn werkstuk over opgeloste zuurstof in water, nou is er wel info te vinden over waarom het nodig is, maar hoe de reactie nou precies plaatsvindt is moeilijk te vinden. Zou iemand me kunnen helpen. Alvaast bedankt beatrijs


Het zuurtofevenwicht in water hangt van veel factoren af. De hoeveelheid zuurstof die in water op kan lossen is afhankelijk van de temperatuur. Een reactie vindt er niet plaats. De zuustofmolekulen zitten gewoon tussen de watermolekulen.

Zoals je kunt zien in onderstaand grafiekje neemt de hoeveelheid zuurstof (O2) af met de toename van de temperatuur.


Oplosbaarheid O2 en CO2 in water.


Bij 5 ?Celsius kan er ca. 8 mg zuurstof in het water opgelost zijn terwijl dat bij 30? nog maar 5 mg is. Een afname van maar liefst bijna 40%. Vissen en andere dieren in het water hebben dan ook moeite om voldoende zuurstof uit het water te halen. Daar komt bij dat andere organismen, zoals algen, zich bij deze temperatuur juist zeer prettig voelen en zich razend snel uitbreiden en de aanwezige zuurtof in hoog tempo opgebruiken. Afvalstoffen in het water zoals nitraten en fosfaten stimuleren de algengroei. In zuurstofarm water worden organische afvalstoffen nauwelijks meer afgebroken door de a?robe (zuurstof-verbruikende) micro-organismen. Er treedt vissterfte op als de zuurstofconcentratie lager is dan ca. 5 mg per liter. Het water gaat stinken door de ana?robe afbraakproducten (vetzuren, alcoholen, waterstofsulfide, etc.).


Net zoals suiker sneller oplost in thee als je gaat roeren, geldt dat ook voor zuurtof in water. Dus hoe meer het water in beweging is, hoe sneller de zuurtof oplost. Een watertrap in een vijver is dus een goede methode om zuurtof in het water te krijgen.


**arjen**