Patent aanvragen

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Polly Translate

Wie kan mij vertellen wat er allemaal bij komt kijken als je patent op iets wilt vragen. Bijvoorbeeld:Kost het veel geld, moet je hele technische tekeningen en verklaringen , hoe oud je moet zijn om patent op iets te vragen enz.

Da’s eigenlijk makkelijker dan je zou denken,..nou simple is ook niet,.. Lees meer.

Patent of octrooi?

Patent is afkomstig van het Franse “lettre patente”, wat privilegebrief betekent. Dit als verwijzing naar de rechten die iemand krijgt voor het openbaar maken van kennis.
Octrooi is in het Nederlands de officiéle benaming voor patent.

Nederland kent twee typen octrooien:
Registratie-octrooi; voor zes jaar geldig en er hoeft geen nieuwheidsonderzoek gedaan te worden. Voordeel: snel en goedkoop.
Registratie-octrooi voor twintig jaar; de innovatie wordt op nieuwheid beoordeeld door het Bureau voor de Industriéle Eigendom, wat een voordeel is, daar staat tegenover dat de toekenning langer duurt en kostbaarder is.

Wie een patent wil aanvragen moet aan drie voorwaarden voldoen:
Het gepresenteerde moet nieuw zijn, het mag nergens ter wereld op een eerder moment openbaar gemaakt zijn.
Het moet inventief zijn, oftewel niet direct voor de hand liggend.
De uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn.

European Patent Office: voor erkenning in ongeveer twintig Europese landen.
World Intellectual Property Organisation: voor erkenning in meerdere landen in de wereld. Dit verloopt sneller via een PCT-erkenning van WIPO, die geldig is in 118 landen.
Espacenet: voor het wereldwijd zoeken naar octrooien.

Het EPO heeft een case gemaakt voor een gemiddelde:

http://www.european-patent-office.org/epo/new/kosten_e.pdf

dit komt neer op zo’n 30.000 Euro voor een europees erkend patent. Niet echt goedkoop dus. Wat veel makkelijker is merken recht etc.Lees hierover meer bij https://www.demerkplaats.nl/ 

Als je je in de wereld van patenten en octrooien gaat begeven begin dan ook bij de Kamer van Koophandel. http://www.kvk.nl/  zij hebben veel info voor startende ondernemers, en van daar uit vind je weer veel info over merken en patenten. Want elk uniek idee kan wel een geld waard zijn,..als je de 1ste bent en het vastlegd.

Bronnen

www.Emerce.nl

http://www.kvk.nl/