1 januari 2021

Geluid, feiten & eigenschappen.

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Ik ben een eindwerkstuk aan het voorbereiden over de invloed van geluid (met name muziek), en ik vroeg me af of er hier iemand is die me daar iets ZINNIGS over kan vertellen….. Ik ben blij met al het wat jullie kunnen ophoesten. bij voorbaat dank, GieB (5-VWO/NG)


Mijn ‘main subject’ is De invloed van geluid om mens, dier en plant….. Met name stemming en gedrag ‘lokken mijn interessen’. Hopelijk is mijn vraag nu genoeg gedefineerd….
Alvast bedankt, Gieb


   Antw.: Muziek en geluid hebben zeer zeker invloed op het gedrag van mensen en dieren.  (Lees meer…..)

Iedereen ervaart een bepaald geluid of bepaalde muziek anders. Terwijl de een helemaal uit zijn/haar bol gaat bij disco, gaat de ander uit zijn/haar dak bij het horen van heavy-metal. Toch hebben nieuwe onderzoeken het volgende aangetoond:


Volgens prof. Paul Robertson van Kingston University en Bornmouth University, zijn bepaalde elementen van muziek universeel. Iedereen heeft een antenne voor muziek, alle mensen zijn er gevoelig voor. Muziek en onze reactie erop zijn gebaseerd op een universeel mechanisme.


Uit recent blijkt dat zogenaamde harmonieuze tonen bij alle mensen en zoogdieren in het rechter deel van de hersenen worden verwerkt. Dit hersengedeelte wordt geassocieerd met emoties en non-verbale ervaringen, waarmee blijkbaar dus ook harmonieuze tonen worden geassocieerd. Dat iedereen het prettig vindt om deze harmonieuze tonen te horen, is een fundamenteel neurologisch gegeven. Dissonante tonen worden in het linker gedeelte van de hersenen verwerkt, het logische, verbale gedeelte. Ook dit is een universeel gegeven voor zoogdieren en mensen.


Mensen uit alle culturen reageren in principe hetzelfde op muziek. Volgens prof. Robertson heeft iedereen, naast het fundamentele gegeven om een taal te leren, ook een fundamenteel gevoel voor muziek. Alleen het soort muziek wat we later gebruiken, is afhankelijk van de cultuur waarin we zijn opgegroeid.


Muziek bestaat uit stukjes geluid met een bepaalde volgorde, waaraan wij emotionele betekenis geven. Alles in onze omgeving bestaat in feite uit muziek. Onze hersenen zijn gemaakt om patronen te herkennen en het auditieve gedeelte in onze hersenen is er al helemaal gevoelig voor. De betekenis van ons communiceren ligt maar voor een klein deel in de betekenis van de woorden die we gebruiken. Dit vormt slechts het topje van de ijsberg. Een grotere betekenis ligt in het geluid van de stem, de muzikaliteit. Hieruit halen we de werkelijke betekenis van woorden.


Onze hersenen zijn een complex geheel, waarin ons gehele gedrag wordt gevormd. Afhankelijk van wat je doet, zijn er bij het luisteren naar muziek verschillende delen van je hersenen betrokken: luister je specifiek naar het ritme of de harmonie van het geheel, of luister je voor je plezier, om te ontspannen. Maar wat doet muziek dan precies, hoe beinvloedt het bijvoorbeeld onze emoties? Dit is een erg lastige vraag omdat zoveel dingen onze emoties beinvloeden. Hier zijn dan ook verschillende onderzoeken naar gaande. Maar neem bijvoorbeeld de verrassing, ??n van de basale emoties die we hebben.


Als je muziek beluistert, cre?er je voor jezelf een soort verwachtingspatroon. In feite denk je al te weten wat de volgende noot is die gespeeld gaat worden. Als die noot dan niet gespeeld wordt, ben je verrast: de muziek is anders dan je had gedacht. Je hersenen reageren op deze verrassing en dat kunnen we registreren. In een laboratorium meet men met elektroden de elektrische activiteit van de miljarden neuronen in hersenen. Het blijkt dat er bij het horen van een valse noot een heel andere uitslag geregistreerd wordt dan bij het horen van de juiste noot: de valse noot verrast de toehoorder. Het is af te leiden dat dezelfde hersenactiviteit ook plaatsvindt wanneer je gewoon thuis naar muziek luistert.


Resonantie is het meest belangrijke principe van geluid, in welke vorm dan ook. Het benoemt de mogelijkheid van een trilling in ??n element om doormiddel van geluidsgolven een gelijke trilling in een ander element te bewerkstelligen.
Het principe van resonantie is het gemakkelijkst aan te tonen met een stemvork en een piano. Als je een stemvork met de frequentie van een middel c aanslaat en de deksel van de piano openmaakt, kun je waarnemen dat de pianosnaar voor de middel -c gaat vibreren. Dit gebeurt zonder dat de snaar is aangeslagen.  Dus enkel de trilling van de stemvork brengt dit teweeg.Elke cel in ons lichaam is een geluidsresonator, en is in staat om overeen te stemmen met met elk geluid buiten het lichaam. Elk orgaan, waarin cellen van een zelfde frequentie zijn verzameld om dit orgaan te vormen, zal als groep met een bepaalde frequentie mee vibreren. De verschillende systemen in ons lichaam zullen ieder aan een andere trilling
beantwoorden. Dit geldt ook voor de verschillende emotionele en mentale staten waarin in wij kunnen verkeren. Het menselijk lichaam is een bio- elektrisch systeem. Deze bio-elektrische zorgt o.a. voor spierbewegingen die op hun beurt weer corresponderen met bepaalde frequenties. Deze spierbewegingen kunnen versterkt, verzwakt of veranderd  worden door geluid. Dit gebeurt doormiddel van resonantie


Bij dieren speelt dit ook, er wordt beweerd dat koeien meer melk geven tijdens het afspelen van bepaalde muziek. De meeste dieren “horen” het geluid d.m.v. trillingen in het lichaam zelf, dus niet via het oor. Hier speelt dus het geluid/frequentie meer mee dan de muziek op zich zelf.


Zelfs het kristallisatieproces verandert onder invloed van de muziek.


Meer info over feiten van het geluid:  snelheid van geluidsgolven


Bronnen en links:


http://www-exo.sci.kun.nl


vara/tv/ontdekking


www.sonicseeker.net