3-fasig systeem

Polly Translate

Wat is het voordeel van het 3-fasig systeem, waarbij de fasen 120? verschillen, eventueel aangevuld met een nulgeleider ten op zichte van een ??n-fasig systeem? Met andere woorden waarom heeft men voor een drie-fasig systeem gekozen bij de netspanning?
Antwoord:  Eigenlijk 2 redenen.  Met een driefasensysteem draait een elektromotor soepel en kan grote vermogens leveren. Met een 1-fasesysteem is dat niet goed te realiseren. Lees meer,..De andere reden is dat je bij grotere belastingen de mooi kan verdelen
over de 3 fasen in plaats van alles over 1 fase te moeten doen.

Natuurlijk zou een 4-fasensysteem nog beter zijn maar je moet ook naar de
prijs kijken. Het voordeel weegt nauwelijks op tegen de toenemende kosten.
Want alle kabels zouden een ader meer moeten hebben etc.
Met de 3-fasen is een mooi compromis gevonden!

Cantalou.