4 januari 2021

zonnepanelen op auto’s en andere voertuigen.

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) commons.wikimedia.org
Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Zou het technisch mogelijk zijn om in de dakconstructie van een zonnecellen te voorzien om bvb de accu bij te laden; airco te voeden; om allerhande snufjes te voorzien van enz.Indien dit zou waar zijn zouden er tijdens de wintermaanden praktisch geen enkele wagen nog last hebben van accu en startproblemen.In Canada worden er tegenwoordig zonnepaneeltjes verkocht die aangesloten op de sigaretaansteker de accu bijladen als men lang parkeert.Als men dat zou inbouwen lijkt mij dat nog beter.

Zeer zeker is dat mogelijk.

Maar vergeet hierbij niet de veiligheidseisen van de auto zelf. Tevens komt hier nog bij dat de levensduur van een accu behoorlijk lang kan zijn, als je hem goed onderhoudt. Ik weet niet wat zo’n zonnepaneel-acculader kost, misschien is het economisch rendabeler dat je wat vaker een nieuwe accu koopt.

Ik vond trouwens nog meer “inventieve” ideeen voor een beter milieu op de website van multiweg. Hier komen ze:

Op de website idiootidee.nl wordt gevraagd naar idee?n waarmee de functionaliteit van de weg kan worden uit-gebreid. Wat kun je nog meer doen met een weg, behalve dan er overheen rijden?
Er zijn inmiddels tientallen idee?n van zeer uiteen-lopende kwaliteit en een aantal reacties erop in het forum geplaatst. Uit de diverse idee?n blijkt dat men graag iets milieuvriendelijks met de weg wil doen: energie-besparing of zelfs energiewinning worden veel genoemd. Maar ook andere idee?n zijn ingediend. Een aantal van de binnengekomen idee?n zetten we op een rij.

 • De Groene energieweg
  Om rijwind van voorbijrijdende auto’s effectief te benutten kunnen verschillende soorten windmolens worden geplaatst die een dynamo aandrijven om opnieuw energie op te wekken.
 • De zonnecollectorweg
  In de zomer wordt door de het wegdek vaak erg warm, en het vervormt. Plaats onder het asfalt waterleidingen met stromend . Door de hitte van het asfalt wordt het water verwarmd, en tegelijkertijd koelt de weg af waardoor minder vervorming van het asfalt op-treedt. Het water uit de wegdekleidingen kan door de automobilisten worden gebruikt voor een verkoelende douche.
 • De Mega regentonweg
  Onderkelder de fundering van de weg. Zo kan 60% meer water worden opgevangen tijdens hevige regen. Zo voorkom je overstromingen.
 • De Mautoweg
  Leg onder de snelweg een metrosysteem aan dat wordt aangedreven door de energie die wordt opgewekt door het op de snelweg rijdende .
 • De waterpomp-weg
  Leg een verkeersdrempel aan, even breed als de rijbaan. Telkens als er een auto overheen rijdt, wordt water van de ene sloot in de andere gepompt. Zo kan witte elektri-citeit worden opgewekt. Zie onderstaande figuur.
 • De zuurstofweg
  Zet naast de snelweg CO2 installaties die de CO2 omzetten in O2.
 • De afvalweg
  Maak een grote bak onder het asfalt die je vult met on-vernietigbaar afval. Zand erover en … rijden maar.
 • De omklapweg
  Klap ’s nachts de vluchtstrook om en gebruik hem als geluidsscherm.
 • De Autokerkhof-weg
  Geef auto’s een laatste rustplaats onder de snelweg.
 • De hellingweg
  Gebruik de zuidelijke hellingen van hoger gelegen wegen om te beplanten met gewassen. In de winter maak je er een skihelling van. Onderaan de weg leg je een zwembad aan en op de helling kun je lekker zonnebaden.
 • De dorsweg
  In arme landen wordt de weg gebruikt om te dorsen. Misschien kunnen we hier ook gebruik van de plettende werking van de wielen.
 • De trolley-weg
  Laat auto’s rijden zoals botsautootjes, op . Op veelgebruikte snelwegen worden speciale banen aan-gelegd voor auto’s die zowel op elektriciteit als op benzine kunnen rijden. Het rijden als trolley-auto heeft veel voordelen, er zijn geen zware accu’s nodig aan boord, de auto’s zijn geluidsarm en geven veel minder uitstoot van schadelijke gassen.
 • De rijdende zonnecellenweg
  Plaats op auto’s en verzamel zo groene stroom.
 • De stoplichtweg
  Plaats voor het stoplicht strips in het wegdek. Auto’s die afremmen geven energie vrij die wordt opgevangen door de strips en omgezet in elektriciteit.
 • De blijf-wakker-weg
  Plaats tijdens lange files een mobiele snackkar op de vluchtstrook die de slaperig wordende chauffeurs kan voorzien van een lekker kopje koffie met iets te eten erbij. Dat maakt de chauffeur weer scherp, dat is beter dan in te dutten aan het eind van een drukke werkdag.
 • De winkelweg
  Maak winkels onder de weg en parkeerterreinen naast de weg. Zo kun je op weg naar huis snel boodschappen doen. Langs de weg kunnen de winkeliers reclame maken, van de opbrengst hiervan worden op- en afritten gefinancierd.
 • De woonweg
  Overkap de snelwegen en bouw mooie appartementen op de overkapping. Zo heb je een weids uitzicht waarbij je in ieder geval geen snelweg ziet.
 • De reclame-weg
  Op het asfalt worden logo’s van bedrijven geschilderd. Met opbrengst kunnen leuke dingen gedaan worden.
 • De verkeerspleinweg
  Gebruik verkeerspleinen als klimplein, golfplein, voetbalplein of speelplein.
 • De muzikale weg
  De hectometerpaaltjes langs de weg staan allemaal op gelijke afstand van elkaar en zijn even hoog en dik. Als je erlangs rijdt hoor je een monotoon geluid dat klinkt als tff..tff. Als je de afstand, hoogte en dikte varieert zal ook het geluid veranderen. Een snelweg-componist kan melodietjes op het geluid maken, reclamemakers kunnen op die manier 24 uur per dag hun reclametunes laten horen.
 • De skeelerweg
  Op autoloze zondagen kun je de elfstedentocht rijden over de snelweg.
 • De taalweg
  Schilder Nederlandse uitdrukkingen en gezegdes op de op- en afritten. De volledige tekst van de idee?n kunt u vinden op het forum van www.idiootidee.nl. U kunt op deze site ook uw eigen idee?n plaatsen, en de bedenkers van bovenstaande idee?n overtreffen of prikkelen met uw feedback. Creativiteit loont: ook uw idee kan nog meedingen naar prijzen van ? 1000, ? 500 en ? 250. Prijswinnaars worden in de volgende Osmose bekendgemaakt.

Voor het idee ‘Stemmen op problemen’ heeft 16 % van de leden gekozen, dit idee haalde daarmee de tweede plaats. Bij ‘Stemmen op problemen’ wordt een toptien van hot issues gemaakt. De partijprogramma’s behan-delen alleen die tien onderwerpen. En ook alleen de hot issues komen in het verkiezingsdebat aan de orde. Op deze manier kunnen kiezers eenvoudiger bepalen welke problemen zij het belangrijkste vinden en met welke manier van aanpak zij het eens zijn.

Op de eerste plaats staat, met 20 % van de stemmen, het idee ‘Rijscholen>taxi’.


Rijscholen worden taxibedrijven. Vanaf speciale haltes door de hele stad kunnen mensen die niet al te veel haast hebben zich tegen een kleine vergoeding door lesauto’s laten vervoeren.
De taxibranche zal zeker protesteren tegen dit idee, wellicht worden de beginnende cursisten op straat zelfs ge?ntimideerd. Volgens de stemmers weegt dit niet op tegen de energiebesparing, en de kostenbesparing die bij rijlessen en de taxiritjes kunnen worden geboekt. Trouwens, ook voor cursisten is het een prima oefening om de zenuwen te bedwingen (rijden met een vreemde in de auto), wat weer bij een examen van pas kan komen.