2 januari 2021
Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Is het hele idee van Ether, de “stof” waarin licht zich voortplant, de onbekende, nog niet te meten anti-materie?? De anti-materie die 1/5 deel van het heelal uitmaakt, maar nergens te vinden is??
Of heeft Ether daar niets mee te . Ik vind het het wel vreemd, 1/5 deel van de van het heelal is gewoon nog niet te verklaren, en Einstein vindt het hele idee van Ether overbodig. Als je nou gewoon aanneemt dat Ether de nog niet te meten materie is heb je veel meer houvast, en heb je ook niet zo’n ingewikkelde abstracte relativiteits theorie nodig.
Maar okay, mijn vraag is dus, is het toen ingevoerde begrip Ether gelijk aan anti-materie??Leuke vraag, leuk antwoord. (Lees meer……………)

Zoals we nu kunnen nagaan, bestaat ons heelal uit 4% gewone materie, 23% donkere materie en 73% donkere . Kijk hiervoor even in het forum: wat is het verschil tussen donkere materie en donkere energie of : klik hier.


Men dacht vroeger dat het onmogelijk was dat licht (en andere golfverschijnselen) door het vacuum kon reizen. Hierdoor werden dus verschillende soorten ethers bedacht om de voortplanting van deze verschijnselen te verklaren. Er moest een medium zijn die de golven kon “dragen”. Eigenlijk net zoiets wanneer geluid zich door lucht verplaatst. (In het vacuum kan geluid zich namelijk niet voortplanten.)


Volgens de toen ontwikkelde theorien waren er verschillende ethers. Bijvoorbeeld voor licht, magnetisme, elektriciteit, warmte enz. Het probleem was dat de verschillende ethers dus elk hun eigen eigenschappen hadden, wat niet erg logisch was. De verschillende ether-theorien konden stuk voor stuk op de brandstapel. Behalve voor licht was dit schijnbaar nogal moeilijk. Uiteindelijk kon door logische redenatie en rekenwerk door o.a. Poincare het verhaal van de ether afgeschaft worden. Ook de beroemde Michelson en Morley proef is het overduidelijke bewijs dat er geen ether is.


De zogenaamde moeilijke relativiteitstheorie is helemaal niet zo moeilijk meer als je maar afstand neemt van de absoluutheid. Jouw vraag dat ether dus anti-materie is moet ik helaas ontkennen.


Nu heb ik een vaag vermoeden dat jij in plaats van antimaterie, de donkere materie bedoelt. (Dit is dus ook geen ether.) Wat is eigenlijk deze antimaterie.


Paul Dirac was de eerste (in 1928) die wiskundig aantoonde dat er anti-materie moest bestaan. Hij berekende het gedrag van elektronen, waarbij hij op 2 uitkomsten stuitte (namelijk een positieve en een negatieve uitkomst). Dit zogenaamde anti-elektron oftewel positron genaamd werd in 1932 ontdekt. Zijn werk werd in 1933 bekroond met de -prijs. Er bleek voor elk deeltje een anti-deeltje te bestaan. (Dit gaat niet op voor fotonen.)


Mocht nu een deeltje een anti-deeltje raken dan zullen beiden overgaan in pure energie (E=mc^2) en 2 fotonen. Dit alles is naar voren gekomen uit de resultaten van deeltjes-versnellers.


In theorie vormen zich bij het ontstaan van materie uit energie evenveel deeltjes als antideeltjes. Dit zou betekenen dat er: of hele sterrenstelsels (de helft van wat er nu is) uit anti-materie bestaan, of er helemaal geen materie is omdat alles net na de big-bang overgegaan is in energie. Er is wel materie, dus moeten er in theorie complete melkwegstelsels zijn opgebouwd uit antimaterie. (Dus pas op als je ooit jou eigen anti-persoon tegenkomt, dit zal resulteren in een mooi vuurwerk als je hem de hand schudt).


Een andere theorie is dat anti-materie minder snel gevormd wordt dan materie. Onderzoeken naar o.a. kaonen en later b-mesonen wezen dit uit. Men berekende aan de hand hiervan dat tegen elke 1.000.000.000 nieuw gevormde deeltjes anti-materie, zich 1.000.000.001 deeltjes gewone materie vormden. Dit houdt in dat na big-bang deze deeltjes elkaar annihileerden en er nog 1 deeltje gewone materie overbleef. (En natuurlijk 2.000.000.000 fotonen). Uiteindelijk bleef er dus gewone materie over.


 


http://www.tu-harburg.de/rzt/rzt/it/Ether.html


http://huiswerk.scholieren.com/werkstukken/print.php3?id=1101


 


Natuurwetenschappen is een mooi vak.