5 januari 2021
Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Hoe moet ik mij een wormgat voorstellen, en is het mogelijk dat er aan de andere kant van een wormgat een parallel heelal ligt?


Het bestaan van wormgaten op zich is speculatief, en jij neemt het hier nu nog een stapje verder diir er een parallel heelal aan te knopen.


Meer,.


 


Toen alles begon met de big bang, zijn er enorme krachten geweest die ons helaal hebben gevormd. Bij zulke momenten zullen er ongetwijfeld ook elementen verstoord zijn die wij op dit moment nog niet meten en waarnemen kunnen. Een heel makkelijke daarin is tijd & afstand.


Wormgaten zijn gebaseerd op het idee dat wat wij als afstand kennen eigenlijk toch via een ander vlak op een enkel punt is, zoals een A4tje dubbel vouwen en ipv over de oppervlak van 1 helft naar de ander te gaan met je potlood, er door heen te steken. Een fractie van de afstand, en toch van de ene helft naar de andere.


Een parallel heelal kan allerlei vormen hebben, qua tijd of vorm geving. 


Alles is mogenlijk en niets is ondenkbaar zolang het nog niet gevonden is!