24 januari 2021

groen water, blauw water

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

hoi,

in het kader van een kwis moet ik op volgende vraag antwoorden:
Blauw is dieper dan groen water
Groen water is dieper dan blauw water
Kan iemand me vertellen wat het juiste antwoord is?

Ik denk dat iemand je een poot wilt uitdraaien, beide zijn namelijk gelijk! Lees meer.

De kleuren die je ziet in de zee worden veroorzaakt door de breking van het licht op het water, en de absorptie van de licht kleuren spectrum.


Licht bestaat uit vele kleuren licht, dit noemen we het spectrum van het licht. Wanneer licht het water raakt wordt door de oppervlakte van het water het licht gebroken. De mate waarin heet de brekings index, dit is voor verschillende stoffen anders.


Naar mate je dieper in het water kijkt zal het water ook steeds donkerder worden, de kleuren met de kleinste golflengte vallen het eerste af, en ten slotte de kleuren met de langset ook. Hoe dieper hoe donkerder.  • Rood
  • Oranje
  • Geel
  • Groen
  • Blauw
  • Indigo
  • Violet

Hoe dat dan zit met Blauw & Groen ?


Dat wordt naast het bovenstaande vooral bepaals door de verontreiniging van het water ! En nu niet gelijk met giftige stoffen of zo, nee, met stof deeltjes in het water.


Noordzee water is groen, adriatich Blauw.


In de oosterschelde zijn de zand en stofdeeltjes in het water talrijker, en groter dan in het blauwe zee gebied.


Wij laten een lichtstraal op een zeer klein deeltje vallen. Als dit deeltje kleiner is of gelijk aan de golflengte van dit licht, dan wordt deze lichtstraal niet zomaar geabsorbeerd, maar ze wordt verstrooid. Dit verschijnsel noemen wij de  ReyLeigh verstrooiing.


Nu blijkt dat lichtbundels met een korte golflengte (blauw, groen, …) veel heviger (tot 12 keer sterker) verstrooid worden dan lichtbundels met een lange golflengte (rood, oranje,…). Daarom veroorzaakt dit verschijnsel een blauw gekleurd strooilicht.


Dit effekt komt ook voor in onze atmosfeer met onze blauwe luchthemel als gevolg.


Felblauw gekleurd water bevat dus heel veel minuscule deeltjes in suspensie. Wanneer het water grotere stofdeeljes of plankton bevat (zoals in de Oosterschelde en de Noordzee), dan is de intensiteit van het licht veel minder afhankelijk van de golflengte van het licht. Wij krijgen wel nog een verstrooiing van het licht, maar niet met een blauwe toon. In dit geval spreken wij over de Tyndall-verstrooiing.


**

Rayleigh, John William Strutt, 3rd baron (1842 – 1919)

Brits wiskundige en natuurkundige. Was nobelprijswinnaar. Rayleigh was vooral bekend voor zijn op het gebied van golven. Hij was student te Cambridge en werd later professor voor experimentele natuurkunde en direkteur in het Cavendish Laboratory te Cambridge van 1879 tot 1884. Hij was professor in het Royal Institution te Londen van 1887 tot 1905. In 1908 werd hij “chancellor of Cambridge”.


.**