31 december 2020

Isolatie van steen en hout.

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Mijn vraag is welk van de twee materialen beter isoleert; hout of steen…
bij voorbaat dank
gr.
Marc


 


De warmte geleidingsco?fficient uitgedrukt in Watt per meter per graad Kelvin (W/m.K) van hardhout bedraagt 0,17 tot 0,23 (loodrecht op de richting van de vezels). Het vochtgehalte in het hout heeft een belangrijke invloed. De 0,17 geldt voor droog hout (binnenklimaat); de 0,23 is bij omstandigheden met een gemiddeld hogere vochtigheid. Voor naaldhout bedraagt de warmte geleidingsco?fficient 0,14 tot 0,17.   

Voor baksteenmetselwerk met gevelklinkers bedraagt de warmte geleidingsco?fficient 0,8 – 1,3 ; voor rood steen bedaagt deze 0,65 – 1,00 en kalkzandsteen heeft waarden van 1,0 – 1,5. Gewapend verdicht beton heeft waarden van 1,9 – 2,3 W/m.K.  Ook deze waarden varieren met de vochtigheid. Ter vergelijking: glaswol, steenwol en kurk hebben een warmte geleidingsco?fficient van 0,04 W/m.K. Met polystyreenschuim worden waarden van 0,027 berijkt.


Zoals blijkt uit bovenstaande isoleert hout dus beter dan steen. De warmte geleidingsco?fficient geeft aan hoeveel warmte per m?, per graad Kevin (=~Celsius) temperatuursverschil en per meter dikte dikte van het van de ene naar de andere (koudere) kant wordt doorgelaten. Heb je dus een muur van 10 cm [=0,1 meter] dik en een temperatuursverschil tussen binnen en buiten van 20 ?C dan is het warmte transport bij steen: 1,3  / 0,1 x 20 = 260 Watt per m?. Een huisje van steen van 10 bij 5 en 2 meter hoog verliest dan 10 x 5 x 2 = 100 x 260 = 26000 Watt [26 kW] aan warmte. Hetzelfde huisje van kurk verliest slechts 8 kW aan warmte.


Bij het stenen huisje heb je dus een kachel van 26 kW nodig om het 20 graden te krijgen als het buiten 0 graden is, terwijl je bij het kurk huisje maar een kachel van 8 kW nodig is. Een goede isolatie scheelt je dus veel geld. Bij deze berekening is geen rekening gehouden met de warmteweerstand van de lucht op de wanden. Ook deze heeft een isolerende werking afhankelijk van de luchtsnelheden.


**arjen**