31 december 2020

manometer

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Erik, 10 jaar
waar komt de naam “manometer” vandaan.


Mano-meter komt van het griekse Manos wat ijl betekend. Het was dus een aanwijsinstrument waarmee men de druk van gassen (ijl) probeerde te meten. In 1663 was het Robert Boyle die een nauwkeuriger instument bedacht voor het meten van (lucht) drukken. Van hem komt de naam “barometer” wat zoveel wil zeggen als bar-overdruk-meter. Een barometer is duk ook een manometer, alleen wordt een barometer gebruikt voor omgevingsluchtdrukken. Zoals je weet is de luchtdruk op ca. 1013 millibar ofwel 1,013 bar.


De werking van de manometer is al op deze site beschreven door Martin.