31 december 2020

Berekening verdampingswarmte m.b.v. dampspanning

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Ik heb de opgave gekregen de verdampingswarmte (delta H) van te berekenen met als gegevens:

dampdruk water bij 0?C: 4.579 Torr
dampdruk water bij 100?C: 760 Torr

m.b.v de formule:

ln p = ln po – (delta H(verdamping)/R.T)

ik gebruik hiervoor: p=760 Torr, po= 4.579 Torr, R= 8.314 J/mol . K en T= 373.15 K (=100 ?C)

Toch bekom ik het juiste antwoord, nl. 40.7 kJ/mol niet.

Waar maak ik een fout ?

Dank bij voorbaat,
Michel, student Lichamelijke opvoeding, 1ste Kandidatuur, Leuven.


 


Het is een voor mij onbekende formule, en bovendien klopt hij niet en als hij wel zou kloppen mag je hem in dit geval niet toepassen !!

De dampdrukken in Torr (wat van Torricelli komt die met kwikkolom rekende) zul je in ieder geval om moeten zetten naar Newton / m? {1 Torr = 1mm kwikkolom = 133,3 N/m?} In de formule gebruik je de gasconstante R, deze mag je echter alleen gebruiken voor ideale gassen, d.w.z. gassen die sterk oververhit zijn. Voor verzadigde stoom (stoom van 100 graden) geldt de gaswet zeker niet.


De formule: ln p = ln po – (delta H(verdamping)/R.T) kun je ook schrijven als : ln p – ln po = – (delta H(verdamping)/R.T) Als we dan naar de eenheden kijken moet dat links en rechts gelijk zijn: Links van het = teken staat de druk = N/m? en rechts staat de verdampingswaarde J/mol gedeeld door J/mol.K * K = J/mol*mol.K/J.*1/K = 1 en dat kan dus niet.


De eenheden in een formule moeten links en rechts hetzelfde zijn. Vergelijk dit b.v. met de formule: Afgelegde weg [s] = snelheid [v] * de tijd [t] ::  s = v * t . De afgelegde weg [= meters] = snelheid [meters/seconde] * tijd [seconden] dus : m = m/sec * sec. Gebruik je voor de snelheid km/uur dan moet je voor de tijd ook uren nemen. De uitkomst wordt dan ook km, dus rijdt je een half uur met 100 km/uur dan heb je 100 km/uur * 0,5 uur = 50 km afgelegd.


**Arjen**