1 januari 2021
Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

zoms zie je in filmen (futuristise) dat ze een soort van in de lucht stuuren (zoals een micro oven) en dat het dan alle electrishe toestellen uitschakeld.
bestaat dit echt , en hoe werkt het, en is het mogenlijk om sit zelf te maaken?


 


Het verschil tussen fictie en werkelijkheid is soms maar klein. Alhoewel niet zo spectaculair als in films is het wel degelijk mogelijk om electronica op afstand te ontregelen en te vernielen.  Men gebruikt z.g. high-power microwave (HPM) wapens. Een soort supermagnetron zeg maar.


Dit zijn echter nog steeds experimentele wapens die met elektromagnetische straling in de microgolfband elektronica en netwerken kunnen uitschakelen. Volgens sommige tijdschriften is hij in de Irak oorlog echter al toegepast.
De ontwikkeling is begonnen toen men in de jaren veertig van de vorige eeuw voor het eerst de elektromagnetische schokgolven observeerde die veroorzaakt werden door nucleaire explosies. Het Pentagon wilde sindsdien wapens die dergelijke schokgolven veroorzaken zonder een kernexplosie. Naast het smelten van elektronische circuits kan zo’n schokgolf ook staande golven veroorzaken in elektriciteitsnetten en telefoonnetwerken die daarmee onbruikbaar worden.
Er zijn twee soorten HPM-of radiofrequentie wapens: (ultra)breedbandig en smalbandig. Ultrabreed-bandige wapens leveren straling met een relatief laag energieniveau van tientallen joules per puls over een groot aantal frequenties. Deze wapens veroorzaken een schokgolf die alle micro-elektronica binnen het bereik van de explosie uitschakelt. De omvang van de vernietiging hangt af van de sterkte van de microgolfbron. Een smalbandig wapen levert een zeer smalle band van frequenties met zeer hoge energieniveaus van vele duizenden kilojoules per puls. Zo’n wapen kan eventueel als een continue laserstraal (honderden pulsen per seconde) gericht worden op een bepaald doel en afgesteld worden op specifieke frequenties. Zo’n smalbandig systeem is effectiever, maar ook moeilijker te ontwikkelen.
Een e-bom (zie illustratie) kan zowel breedbandig als smalbandig zijn. In beide gevallen moet de bom (of kruisraket) zijn uitgerust met een energiebron en een microgolfbron. Een smalbandige e-bom zal een virtuele kathode oscillator (vircator) of een soort magnetron gebruiken als microgolfbron. Volgens de Australische wapendeskundige Carlo Kopp is een twee-traps flux compression generator (FCG) de geschiktste bron om de GigaWatts te leveren die nodig zijn als voeding voor de microgolfbron.
Een smalbandig wapensysteem met een frequentiebe-reik tussen 1 en 10 Ghz kan een bunker penetreren die bestand is tegen kernexplosies als er maar een draad of leiding van de bunker naar de oppervlakte loopt. Een 10 GigaWatt, 5 GHz bom zou veldsterkten cre?ren van meerdere kilovolts per meter en een footprint hebben met een middellijn van zo’n 500 meter. Bunkers en andere gebouwen met een kooi van Faraday constructie zouden geen last hebben van deze straling.


**arjen**bron: technisch weekblad