31 december 2020

Analytische balans

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly


Analytische balans Gast vraagt 
Kan iemand mij dringend heeeeeeeeeeeeeeeel veel informatie geven over de analytische balans aub.
Ik heb dit echt nodig ps. Analytische balans balans
alvast bedankt mensen
– de werking
– de
– de prijzen
– mooie plaatjes
enz
thnx people
ik heb deze info zosnel mogelijk nodig
mijn naam: Niels
leeftijd: 16
opleiding: MLO
groetjes
Je wordt toch wel lid he, na al deze info…….lees verder.

Je snapt, dat ik dit niet allemaal zelf heb bedacht. Maar mijn zoek machine wel, kijk maar hoe je dit allemaal moet doen. 


Micro-, semimicro- en analystisch balansen zijn meetinstrumenten met zeer hoge precisie. Er geldt het volgende: Weeg voorzichtig. Houd rekening met de volgende voorwaarden waaraan het zowel het te wegen alsmede het gebruik van de balans moet voldoen. Beperk de weegduur tot een minimum


Een verklaring voor deze min of meer tegenstrijdige bewering is het volgende: Hoe meer tijd er voor het bepalen van het nodig is, des te groter is het risico dat bepaalde extreme invloeden het weegresultaat vervalsen, d.w.z. vibraties, luchtverplaatsing, vochtigheid, reacties van het wegenmateriaal atc. Gedetailleerde eisen waar men rekening mee moet houden: De balans duurt minstens 30 minuten voor het gebruik te worden ingeschakeld. Het strekt tot aanbeveling van het apparaat, indien mogelijk, constant ingeschakeld te houden. Want: Op die manier worden eventuele nulpunt- en gevoeligheid schommelingen die afhankelijk van de opwarm tijd van de balans, ge?limineerd. Tip: De opwarmtijd valt weg bij balansen met een stand-by schakeling (bijv. METTLER AE-balansen), mits de netspanning niet onderbroken wordt (bijv. aanhoudende stroomonderbreking, netuitval, langdurige uitschakeling door middel van de hoofdschakelaar etc.). Voordat men de balans opent moet de balans exact nul aangeeft. Want: Eventuele nul-fouten be?nvloeden de weging.


Raak nooit het tarrabakje en het te wegen materiaal aan, gebruik daarvoor altijd een lange pincet of iets dergelijks. Want: Door de vochtigheid kan zowel de temperatuur als ook de vochtigheid van het tarrabakje en van het te wegen materiaal veranderen.


Open de glazen schuifdeurtjes van de balans alleen om het tarrabakje met het weeg materiaal op het weeg plateau te plaatsen. Vermijd hierbij de deurtjes onnodig ver te openen. Want: Het openen van het deurtje kan de temperatuur in de weegruimte veranderen en lucht turbulenties veroorzaken.


Plaats het materiaal altijd in het midden van het weegplateau. Want: Alleen zo kan de eventuele hoekbelasting vermeden worden. Kom nooit met de handen in de weegruimte maar gebruik daarvoor altijd een lange pincet of iets dergelijks. Want: U kunt anders de temperatuur en/of luchtvochtigheid in de weegruimte veranderen. Sluit onmiddellijk het deurtje van de balans nadat het voorwerp op het plateau is geplaatst. Want: hoe langer de weegruimte openstaat, des te groter de kans dat temperatuur en luchtvochtigheid veranderd zijn en luchtturbulenties kunnen ontstaan. Onmiddellijk nadat het weegresultaat stabiel is geworden moet er worden afgelezen. Want: door het opnemen of afstaan van vocht zou het voorwerp kunnen veranderen van massa. Neem na het wegen, het weegmateriaal onmiddellijk weg. Want: Het weegmateriaal kan de temperatuur of luchtvochtigheid in de weegruimte veranderen.


Zorg ervoor dat de weegruimte altijd schoon is en blijft. Gebruik altijd schone tarrabakjes, weegflesjes en bekerglaasjes. Want: De massa van onzuiverheden (stof ed.) kan de weging be?nvloeden.


Gebruik nooit tarrabakjes van plastic. Bij luchtvochtigheid onder 30 % mag geen tarrabakje van glas gebruikt worden Want: De bakjes kunnen zich elektrostatisch opladen en het weegresultaat be?nvloeden. Gebruik altijd een zo klein mogelijk tarrabakje. Rondom een voorwerp zit altijd een vochtfilm. Bij koudere voorwerpen is deze film dikker dan bij warmere voorwerpen. Daarom lijkt een kouder voorwerp zwaarder dan een warmer voorwerp te zijn: breng het voorwerp daarom indien nodig op juiste temperatuur in een excicator.


Het is belangrijk de balans regelmatig te kalibreren op de werkplek. De balans moet daarvoor tenminste een uur ingeschakeld zijn alvorens het te kalibreren. Er dient een logboek bijgehouden te worden zodat periodiek gekalibreerd wordt en resultaten of foutmeldingen direct opgespoord kunnen worden.


bron: leeuwenborgh.nl


Verkoop:  exacta-optech.nl


Veel plezier…….