5 januari 2021

Hellende start- en landingsbanen voor vliegtuigen

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

De Ameriaan Jim Starry komt met het plan om vliegvelden (daar waar ze stoppen) boven op een (kunstmatige) heuvel te plaatsen. Dit levert grote besparingen in brandstofverbruik op. Nl. bij landen zal de bewegingsenergie v/h vliegtuig omgezet worden in potrenti?le die bij het opstijgen gebruikt kan worden (vliegtuig krijgt extra vaart doordat het de heuvel afrijdt).

Waarom gebeurd dat niet?


 


Het idee op zich is simpel alleen de praktische uitvoering is al wat moeilijker. Om nou heel schiphol te gaan verhogen kost meer energie dan wat je wint met het gebruik van bewegingsenergie. Daar komt bij dat er nogal wat veiligheidsbezwaren aan kleven.

Om te beginnen daalt een vliegtuig met een constante snelheid, dus het eerste stuk van de baan zal op zijn minst vlak moeten zijn. Mocht de landing om wat voor reden dan ook afgebroken worden, dan moet je kunnen doorstarten, en dat wil bij een hellende landingbaan al niet. Hetzelfde geldt voor het afbreken van een start, waarbij de extra snelheid eerder een handicap is dan voordeel. Alleen om deze veiligheidsredenen al is het dus geen goed plan. Nu gebruikt een boeing 747-200 tijdens de start zo’n 10 liter brandstof per seconde. Als de start dus 10 seconden duurt is dat 100 liter kerosine. Zou je alle bewegings energie willen gebruiken dan moet je het vliegveld en terminals ca 300 meter ophogen. Nu landen vliegtuigen tegen de wind in. Bij een hellende landingsbaan zou je dus niet dezelfde baan kunnen gebruiken, maar moet je een extra baan aanleggen. Al met al niet een haalbare optie dus, al lijkt het op het eerste oog wel aardig.


**arjen**