26 januari 2021

exciccator

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

ik heb voor school info nodig over een exciccator , weet er iemand wat dit is ?


 


Een voorbeeld van exciccator toestel.

En wat is nu de bedoeling? Een exciccator is een moeilijk woord voor een vacuum-indamp toestel ofwel droger. Het is dus een toestel wat luchtdicht (onder vacuum) stoffen kan drogen. Het wordt toegepast in laboratoria om waterhoudende preparaten te drogen zonder deze te verwarmen, waardoor mogelijk de chemische samenstelling zou veranderen. Dit is het geval bij thermo-instabiele (stoffen die bij temperatuursverhoging ontleden/veranderen) preparaten. Vaak worden in de kolom droogmiddelen geplaatst die hygroscopisch zijn, zoals fosforpentoxide, zwavelzuur of silicagel. Deze stoffen nemen dan het in de te drogen stof op. Daarna kan men dan analyses uitvoeren op de bewuste stof of het preparaat.


**arjen**