Bestaat er iets dat harder is dan diamant?

Polly Translate

Ik weet dat diamant het hardste is wat we hier op kennen/hebben. Goed okee, maar gaat dat ook op als we verder kijken dan de aarde, ik bedoel in het heelal zelf? Is diamant dan nog het hardste materiaal, dat in het heelal voorkomt, of zijn er objecten in het heelal, die nog veel harder zijn dan diamant? Zo ja, wat is dan harder dan diamant, dat in het heelal voorkomt en hoeveel keer harder is dat dan als diamant? Kan dat komen, dat diamant voor het grootste deel uit lege ruimte bestaat en datgene dat harder is heel compact materiaal is (bijv. neutronenmaterie van neutronensterren)?

Ja er bestaat materiaal dat harder dan diamant is. Lees verder…….

In het volgende artikel wordt dit beschreven: Bucky ball


Hier wordt bij de productie geen druk verhoogd maar juist minder dan 1 Bar gemaakt. Ik heb het zelf wel eens per ongeluk gemaakt. Ik wist toen alleen niet dat het “dit” was. Het is is een echt vettig goedje dat overal aan kleeft. Maar lees het artikel door, je had er ook gekomen door te zoeken op diamant boven aan de pagina.


Martin