25 januari 2021

Is paraffine schadelijk?

By Gmhofmann - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17265507

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Op 25 mei 2003 is er een stukje geplaatst over de schadelijkheid van paraffine. Hierbij is gesteld dat paraffine schadelijk is bij inademing bij het verbrandingsproces. Ik wil graag weten of paraffine schadelijk is bij inademing of bij normaal gebruik van paraffine als grondstof voor kaarsen, zonder dat er sprake is van verbranding.

Het Eten ervan is niet gezond natuurlijk,.. Lees meer.

 

Laten we duidelijk zijn. Parafiene is een rest product uit de olie winning, en wordt door chemische processen ontrokken.

Naast het feit dat hety niet goed verteerbaar is voor ons, en dus niet gegeten dient te worden, zijn ook eventueele dampen ervan schadelijk.

Paprafiene hoeft niet te verbranden om al ter dampen, en wanneer de parafienen vloeibaar is om te goeten komern er ook dampen van af.

Ja. Het is schadelijk. Je dient bij het kortstaondig behandelen een voorzet masker te dragen.