1 januari 2021

haan op kerktoren

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Waarom staat er op de kerktoren een haan ?


Er zijn daar verschillende uitleggen over. Allereerst is die haan vaak gewoon een weerhaan: hij staat altijd met zijn snavel in de wind. Een haan kraait als de opkomt, bij het begin van een nieuwe dag. Zo is de haan een teken van waakzaamheid en ook van inkeer, vergeving en nieuw begin. Hij roept de mensen als het ware op te luisteren naar de boodschap van God. Hij waakt over de kippen en kraait als er gevaar is. Zo staat de haan op de kerktoren symbool voor het waken over Gods kinderen. Misschien ken je het verhaal wel van de haan die drie maal kraait nadat Petrus drie maal heeft gezegd dat hij Jezus niet kent.


Een duidelijke verklaring is er echter niet. Wellicht was hij oorspronkelijk gewoon bedoeld als weerhaan, en heeft men er later verklaringen bij “gezocht”. Niet op alle kerktorens staat trouwens een haan. Ook andere symbolen komt men tegen.


**arjen**