25 januari 2021
Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Hallo

Mijn naam is charleys en heb een vraag waar kan ik iets vinden over zoutzuur bommen en bommen gemaakt van chloore en andere chemische middelen. dit ivm dat een pupil zo doem is om te en ik wil hem laten zien wat er allemaal kan gebeuren als het mis gaat

graag reactie.

 

Beste charleys, we geven hier geen recepten voor bommen. Over het algemeen gebruik je voor explosieven geen chloor verbindingen, maar nitraten. Bekend en tegenwoordig populair is ANFO (Ammonium Nitaat Fuel Oil) ofwel kunstmest (ammonium nitraat) met benzine. Bij ontleding van de vaste stof NH4NO3 komen zoals je kunt zien veel gasmolekulen vrij (N2 – NOx – CO2 [C uit brandstof] – H2O [gas in de vorm van stoom].

 

Ook het aloude dynamiet (uitgevonden door Alfred [van de Nobel-prijs] en een mengsel van glycerine (C3H8O3) en salpeterzuur (HNO3) Ook bij deze ontleding onstaan vrijwel alleen gassen, waarbij de glycerine in eerste instantie ontleed in acroleïne, wat een sterk oxidatie effect geeft op het salpeterzuur, waardoor de reactie wordt versneld en het mensel detoneerd. Deze zeer snelle reactie is een maat voor de explosiekracht. Detonatie wil zeggen dat er een supersone chemisch reactie plaatsvind met een snelheid van 9000 m/sec (detonatiesnelheid). Hierbij loopt de druk op van atmosferisch tot 250 – 400 GPa in praktisch 0 seconden. Dit in tegen stelling tot in de pyrotechniek (gewoon vuurwerk) gebruikte stoffen [metaalpoeders (magnesium, aluminium) en oxidatiemiddelen als kaliumnitraat] waar de reactiesnelheid ca. 100 maal lager ligt.

Semtex (een op cellulose en nitraat gebasserd explosief uitgevonden in Tjechië door Stanislav Brebera) is ook al niet echt moeilijk te maken evenals TNT waarvan de afkorting (trinitrotolueen) al genoeg aanwijzingen geeft voor de samenstellingen evenals tetryl [N-methyl-N,2,4,6-tetranitroaniline]. Voor wat minder explosieve stoffen [pyrotechnische] zoals buskruid en kaliumchoraat etc. die in vuurwerk gebruikt worden heeft Remon al eens een artikel geschreven.

Voor wat minder heftige explosies kun je ook een lucht-gas mensel nemen, denk hier b.v. aan een carbid (CaC2) bus. Het acetyleen (C2H2) en luchtmegsel (O2) geven bij ontsteken al een leuk effect. Ook met aardgas en lucht in de juiste verhoudingen kun je een gevel uit een huis blazen. Onder hogere druk en temperatuur gaat het beter (sneller) zoal b.v. in een automotor. Deze werd dan ook een explosiemotor genoemd

***arjen***