23 mei 2024

Max ampere per groep

Wat is nu eigenlijk de maximale belasting op een normale standaard woonhuis groep

Is dit 16A x 230V = 3680 Watt?
En is een hoofdschakelaar altijd verplicht in een groepenkast?

Groeten Roland


 


Ja Roland dat klopt. Toch zitten er nog wat addertjes onder het gras. De zekering van 16 Amp?re kan al stuk gaan bij zeg 50 Watt.   Hoe kan dit ?????                     Lees verder…..

Het vermogen:  P = Volt * Amp?re* cos(φ ).  Voor ohmse belastingen zoals gloeilampen en electrische verwarmingen etc. is de cos(φ) 1, dus dan klopt jou formule. Voor electromotoren in stofzuigers, koel en vrieskasten, ventilatoren en alle (las)(halogeen) trafo’s is de cos (φ) kleiner dan 1. Een gangbare waarde = 0,8  (dit is onder andere afhankelijk van de kwaliteit) Als je dus een stofzuiger van 2000 Watt hebt, dan trekt deze dus meer amp?res dan b.v. de wasmachine verwarming [cos(φ)=1] van 2000 W.


Immer voor de stofzuiger:      2000 = 230 * I * 0,8  —> I = 2000/(230 * 0,8) = 10,9 A


Voor de wasmachine verw.:  2000 = 230 * I * 1     —> I = 2000/(230 * 1 )  = 8,8 A


Je ziet dus dat 2 apparaten die evenveel Watt’s gebruiken toch een verschillende stroom trekken. Heb je een apparaat met een zeer slechte cos (φ) van b.v. 0,1 dan trekt deze dus 10 maal meer stroom bij hetzelfde aantal Watts dan een apparaat met een cos(φ) van 1. Had jouw stofzuiger b.v. een cos(φ) van 0,5 gehad dan produceert hij nog steeds 2000 Watt, alleen de stroom was dan 17,6 Amp?re geweest en de zekering was gesprongen.


Voor trafo’s e.d. geeft men dan ook nooit het vermogen op in Watt omdat dat niet zoveel zegt, maar in VA(Volt.Amp?re). Als je de trafo namelijk belast met b.v. condensatoren {die een zeer slechte cos(φ) hebben}, dan kan er al de maximale stroom lopen, terwijl er geen vermogen (Watts) geproduceerd worden.


Goed je kunt nu dus ongeveer het maximale vermogen per groep bepalen. Dat wil niet zeggen dat, als je 5 groepen hebt, het vermogen ook 5 * 16 Amp * 230 V = 18400 Watt is, want de hoofdzekering is maar 35 Amp?re (en in oudere installaties 25 Ampere). Als je dus totaal over alle groepen meer dan 35 A gebruikt, springt de hoofdzekering.


***arjen***