24 januari 2021
Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Ik moet een compressor kopen die zeker 300 Nm?/u aankan . Alle technische data omschrijven de compressor in l/u of m?/u .
Hoeveel l/u of m?/u is 300 Nm?/u ?


Beste gast, een vreemd verhaal want normaal gesproken geeft men de capaciteit altijd op in Nm?/u of kg/s. Een normaal kubieke meter (Nm?/u) is ??n m? met een druk van 1013,25 mbar (1,01325 bar) en een temperatuur van 273,15 K (= 0 Celsius) . De algemene formule (gaswet Boyle-Gay-Lussac) om dit om te rekenen staat hieronder pn = normaal druk 1,01325 * 10^5  N/m? ; Tn = normaaltemp 273,15 K(elvin); Vn = normaal volume 1 m?.


Heb je 1 m? van 2,0 bar (2,0 * 10^5 N/m?) dan is dat dus ongeveer 2 Nm?


(pn * Vn)/ Tn = (p2 * V2) / T2  –> Vn = Tn * p2 * V2 /( pn * T2)


Stel barometer 1040 mbar ( 1,040 * 10^5 N/m?): buitenlucht temp 27 ?C (=273,15 +27 = 300 Kelvin) dan is 1 m? gelijk aan Nm? :: Vn = 273 * 1,040 *10^5 * 1/(1,01325 *10^5 * 300 = 0,93 Nm?


1 m? = 1000 liter


***arjen***