1 januari 2021

toch een perpetu?m mobil

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

http://www.natuurkunde.nl/ondersteuning/view.jsp?supportId=348811


Helaaaaaas…….


De definitie van een perpetuum mobile is, een mechanisme dat, eenmaal in beweging gezet, bruikbare arbeid zou blijven verrichten zonder te gebruiken (perpetuum mobile van de eerste soort[eerste hoofdwet thermodynamica]), of: een machine die aan haar omgeving warmte zou onttrekken en deze volledig omzet in arbeid (perpetuum mobile van de tweede soort [tweede hoofdwet thermodynamica]).


Deze overigens wel slim bedachte machine voldoet aan geen van beide. Immers hij gebruikt warmte uit de omgevingslucht en geeft dit af aan het , waardoor de temperatuur van het water oploopt en het rad uiteindelijk weer stil gaat staan.  In een gesloten kringloop, wat een voorwaarde is voor een “proces” werkt het dus niet. Overigens is het wel zo, dat door temperatuursverschillen energie kan worden opgewekt, denk hierbij b.v. aan thermokoppels en peltier elementen. Het vervelende is dat dat het rendement afhankelijk is van het temperatuursverschil. Hoe keiner het temperatuursverschil, hoe slechter het rendement en de vermogensopbrengst.


***arjen***