3 januari 2021

Vallende ballen

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Ik heb twee gelijkvormige bowlingballen van 1 en 1000 kg en laat ze gelijktijdig bij windstil van een hoog flatgebouw los.

Welke bal is dan als eerste beneden?
(en ik weet dat een olifant eerder beneden is dan een veertje)


Antw.: Dat zware en licht voorwerpen – in afwezigheid van luchtweerstand – even snel vallen lijkt op het eerste zicht niet te kloppen. Een zwaar voorwerp wordt toch met een grotere kracht naar de toe getrokken dan een licht voorwerp? (Lees meer………)

Newton kwam met een oplossing voor dit raadsel door te stellen dat het zwaarder van een voorwerp twee effecten heeft: het voorwerp wordt inderdaad met een grotere kracht naar de aarde toe getrokken, maar zijn weerstand ten opzichte van beweging wordt eveneens groter. Omdat beide invloeden even groot zijn blijft een zwaarder voowerp uiteindelijk met dezelfde snelheid vallen als een lichter voorwerp.


Volgens Newton heeft ieder voorwerp twee onafhankelijke eigenschappen:
1/zijn : de kracht waarmee zwaartekracht het naar de aarde toe trekt.
2/zijn traagheid: de weerstand ten opzichte van versnelling. Beide eigenschappen staan in verhouding met de hoeveelheid materie in het voorwerp, dus met zijn . Een voorwerp dat een massa heeft die 15 maal groter is dan een ander voorwerp, zal ook een gewicht hebben dat 15 maal groter is, maar tegelijkertijd ook een traagheid hebben die 15 maal groter is. Het wordt dus 15 maal moeilijker om dit voorwerp op te heffen, maar het is ook 15 maal moeilijker om het te versnellen. Dit laatste merk je heel goed bij een spelletje bowling. Het is veel moeilijker om aan een zware bowlingbal dezelfde snelheid te geven dan aan een lichtere.


meer info:


 Naar beneden vallende ballen