23 mei 2024

Een brand in het Catshuis in Den Haag kostte het leven van een schilder. Oorzaak zou de ontbranding van thinner zijn.
Welke stof in thinner zorgt voor de ontbranding? Is dit tolueen? En wat is precies de chemische reactie (in symbolen) die bij deze ontbranding plaatsvindt?


 


Petroleum 50 thinner is a mengsel van: paraffines, monocycloparaffines, condenseerde cycloparaffines, benzeen, tolueen and alkyl benzenen. Tolueen en benzeen zijn de bestanddelen die het snelst verdampen en de karateristieke geur aan thinner geven. Een vonkje door statische electriciteit kan al voldoende zijn voor ontbranding.                       Lees verder….

Aangezien thinner uit diverse bestanddelen bestaat is er dus niet ??n chemische reactie maar meerder. Alle bestanddelen van thinner bestaan uit koolwaterstof verbindingen. Tolueen (methylbenzeen) [brutoformule C7H8] heeft diverse dubbele bindingen met waterstof evenals benzeen [C6H6]. Met zuurstof [O2]ontstaat CO2 en water [H2O] bij volledige verbranding.


Thinner irriteerd de ogen. Bij inslikken kan er een chemische longontsteking ontstaan. Verder tast thinner het zenuwstelsel aan en kunner er hartritme stoornissen onstaan evenals lever en nier afwijkingen.


Thinner reageert heftig (explosief) met oxidanten als zwavel- [H2SO4] en salpeterzuur [HNO3]


 *** arjen ***