re?ncarnatie

Polly Translate

Verassende titel voor een wetenschappelijke post?
Hieronder lees je hoe ?re?ncarnatie? logisch uit onze hedendaagse volgt.


(Lees meer voor het vervolg van dit uh….verhaal)

van vandaag:
*een levend wezen is niks anders dan vlees en bloed
*Darwin
*De hersenen zijn een gesofisticeerde computer
*In wetenschap is geen plaats voor een god, ziel, of iets niet-tastbaar

Hieruit volgt dat ons bewustzijn er is dankzij onze hersenen, elektrische pulsen door zenuwbanen, 40Hz-trillingen, ?..

Volgens die theorie zijn we dus in feite zelfloos en levenloos (als je ?leven? werkelijk ziet als die in het dagelijkse taalgebruik toegepast wordt). De hersenen worden niet bezien als communicatiemiddel met een geest, maar is die geest zelf.

Om niet te hoeven ingaan op het ingewikkelde bouwwerk van de hersenen (kan ik toch niet), vervang je dit beeld door een zandkasteel (waar ook ieder zandkorreltje zijn eigen plaats heeft). Zet je schrap, het is niet gemakkelijk!

>Je leeft.
>Zandkasteel staat er.

>Je valt van de trap, je sterft.
>Zandkasteel wordt door ?t Noordzee-hoogtij gegrepen.

>Ergens in Jeruzalem, ?blabla?, ?boemboem?, bevruchting, DNA ?gemengd?, foetus, leven.
>Ergens op ?n Spaans strand bouwt een strandjuttertje een kasteel met zijn plastic afdruk.

Het strandjuttertje zet zoveel zandkastelen als hij maar wil. En waar hij maar wil.
Het enige wat hij nodig heeft is zijn plastic afdruk (DNA), neemt hij een ander, dan krijgt hij een ander soort kasteel (dier).

????..precies omdat we zelfloos zijn, re?ncarneren “we”.

Even herhalen:

– op ontstaat het eerste leven
– het leven past zich aan en evolueert (Darwin).
– De eerste mensen worden geboren
– Ze denken dat ze een eigen ?ik? hebben, een illusie door de hersenen geschapen.
– De allereerste mens sterft, veronderstel dat jij dit bent. Je bent nu voedsel voor de wormen, je bent dood, je slaapt niet alleen, je bent volledig opgerot.
– Een kindje wordt geboren, hij/zij denkt een eigen ?ik? te hebben.

Wie is ?hij/zij?? Een illusie, een gedachte, door trillingen in je hersenen ontstaan (een ziel past niet in een wetenschappelijke bewijsvoering).

Wat is dan het verschil tussen jouw ?ik? (die nu verdwenen is), en de ?ik? van de baby?
Het zijn beide gedachten. Dus misschien voel ?jij? nu wat de baby voelt, misschien denk ?jij? nu dat je de baby bent, misschien leef jij nu voort als dit nieuw mensje.

Tussen de 2 lichamen is er geen fysisch verband. (dus is dit alles niet belangrijk voor de biologie)
Maar jij sterft, duisternis, en wordt terug geboren, (?jij? is niet tastbaar, slechts een gedachte)
als een ander iets dat hersenen heeft (vb. een kat) die de illusie van een ?ik? scheppen.

Hoe denken jullie hierover?

Groetjes!
klaas


Antw.: Dat is nogal een vaag verhaal. Maar goed, ik denk dat iedereen het recht op de vrijheid van meningsuiting heeft. Dus bij deze :


-Is het niet zo dat een mens graag alles wil weten ? En zolang de mens bestaat zal er steeds meer bekend worden van de wereld om zich heen. Helaas had men vroeger nog geen antwoorden de brandende vragen als : Wat is bliksem ? Of andere vragen over sterren of over onszelf. Wat is er dan gemakkelijker om een God, Allah of een ander soort “iets” te bedenken om de mens gemoedsrust te geven voor al zijn/haar vragen. Vooaral als het aankomt op het vraagstuk van leven en dood.


Zo worden er elke dag nieuwe theorie?n bedacht door “wetenschappers” en semi-intellectuelen. Dat is mijns innzien ook zo met de re?ncarnatie. Nu haal jij er nog enkele wetenschappelijke termen bij over de frequentie van de hersenen en zo waardoor het verhaal bijna “geloofwaardig” zou worden. Maar helaas voor jou en al die andere mensen die zoiets bedenken (kijk ook eens op het artikel voor nulpuntsenergie of aardstralen) is het gewoon weer 1 of andere vorm van onzin.


 


Kijk eens op : www.skepsis.nl . Deze site beschrijft heel goed alle misstanden over het paranormale en bovennatuurlijke. Moet je zeker eens onbevooroordeeld gaan lezen. ECHT GOED !!!!!!!!