5 januari 2021

Fontysstudent lost eeuwenoud wiskundig probleem op

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly


G. Uytdewilligen, vierdejaarsstudent aan Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen in Eindhoven heeft een formule bedacht voor het classificeren van de nulpunten van polynomen van welke graad dan ook. Wiskundigen waren tot dusver niet verder gekomen dan de zesde graad.


Een polynoom is een wiskundige vergelijking waarin zowel een vermenigvuldiging als machtsverheffing voorkomt, bijvoorbeeld: y = x? -2x -3. Lees meer..


BRON: Fontys Hogeschool


Het wiskundig probleem van het uitrekenen van nulpunten bestaat al sinds het Middenrijk van Egypte. Pas tijdens de Renaissance werd het derdegraadspolynoom opgelost door Gerolamo Gardano(1501-1576). Ferrari(1522-1565) loste het vierdegraadspolynoom op. Galois(1811-1832) classificeerde vervolgens de ?oplosbare? vijfdegraadspolynomen met zijn groepentheorie en stierf een maand na publicatie door een nooit opgehelderde aanslag. Bring was de eerste die het vijfdegraadspolynoom oploste.


Geert-Jan Uytdewilligen deed er twee jaar over om tot zijn oplossing te komen. ?Ik voelde me altijd thuis in het denken in abstracties?, vertelt hij. ?Op een gegeven moment werd in de wiskundeles de parabool behandeld. Vanaf dat moment begon ik me te interesseren voor de puur algebra?sche problematiek die daaruit voortvloeit. Vooral de hogegraadsvergelijking van de nulpunten intrigeerde me, omdat wetenschappers hier al sinds eeuwen een oplossing voor proberen te vinden. Het was voor mij een uitdaging om dit probleem, dat puur theoretisch is, op te lossen.?