5 januari 2021

bacterien

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Kan iemand mij de algemene kenmerken van bacterien noemen?? Alvast bedankt!!


Een is een microscopisch klein, eencellig organisme, waarvan de afmeting vaak ligt tussen 0,5 en 10 micron (1 micron = een duizendste van een millimeter).lees meer…

Bacteri?n worden tot het plantenrijk gerekend. 
Ze komen voor op alle plaatsen waar leven mogelijk is. 
Naar de vorm worden bacteri?n onderscheiden in; bacillen (staafvormig), streptokokken (ketens), spirillen (spiraalvormig), stafylokokken (trossen), diplokokken (twee bijeen) en vibrionen (kommavormig). 
Groepen bacteri?n zijn met het blote oog zichtbaar maar afzonderlijke bacteri?n zijn alleen te zien door een microscoop met een vergroting van 400x tot 1000x.

Bacteri?n bezitten, evenals planten, een harde celwand en dus ook een constante vorm. 
Die celwand is niet ondoorlatend, want een bacterie moet natuurlijk voedsel kunnen opnemen.
Dat voedsel in opgeloste toestand passeert de celwand.
Bacteri?n bezitten nooit bladgroen (chlorofyl) en kunnen door fotosynthese dus niet zelf voedsel produceren. 
Veel soorten hebben een bewegingsmogelijkheid in de vorm van trilharen, maar andere laten zich gewoon meedrijven met de luchtstroom of de waterstroom.


Gewoonlijk heeft er bij bacteri?n


Bacteri?n zijn zeer talrijk en bijzonder taai.
Een klein monstertje tuingrond kan bv. miljoenen bacteri?n bevatten.
Er zijn bacteri?n die strenge koude, grote hitte en droogte kunnen doorstaan en zelfs bestand zijn tegen sommige desinfecterende middelen.
In dergelijke omstandigheden vormt een bacterie gewoonlijk een endospore die later uitgroeit tot een bacterie, als de omstandigheden verbeterd zijn.


 
Zie voor verdere informatie de vraag ; Wat zijn goede en slechte bacteri?n?


 bron: http://www.kara-inci.nl/bacteri%EBn1.htm


 


Leonie