3 januari 2021

Brandverschijnselen

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Vraag: Hoe hoog moet het percentage in de lucht zijn om vuurverschijnselen te kunnen waarnemen.
Dus gloed of vlammen.
Kun in een ruimt dus de hoeveelheid zuurstof verlagen, daarbij normaal ademhalen mag onmogelijk brand kunnen krijgen?


 


Alle brandbare stoffen branden beter bij een hoog percentage zuurstof en slechter bij een laag percentage. Het hangt van de stof af bij welk percentage zuurstof deze nog (blijft) brand(en). Normaal ademhalen is niet meer mogelijk bij zuurstofpecentages beneden de 18 %, tenzij je speciale blusgassen zoals Halon en Inergen gebruikt.


                                                                                                       Lees verder……

In het verleden werd het blusgas Halon veelvuldig toegepast in brandbeveiligingssystemen. Halon is echter ??n van de veroorzakers van het gat in de ozonlaag. Daarom zijn alle Haloninstallaties vanaf 1999 wereldwijd verboden. Halonen zijn die gehalogeneerd zijn. Ze worden onder druk tot een vloeistof verdicht. De bluswerking wordt gerealiseerd door de antikatalytische werking op het verbrandingsproces. Er zijn verschillende soorten halon. De meest bekende zijn Halon 1211 ofwel broomchloordifluormethaan [CF2ClBR](BCF) en Halon 1301 ofwel broomtrifluormethaan [CF3B](BTM). Halon 1211 werd vooral gebruikt bij draagbare brandblussers en Halon 1301 met name in ruimtelijke blusinstallaties.


INERGEN is een gasmengsel dat bestaat uit de natuurlijke gassen stikstof, argon en kooldioxyde. Dit gasmengsel is een bijzonder effectief blusmiddel dat met name geschikt is voor brandbeveiliging van gevoelige elektrische en elektronische apparatuur en installaties. De kenmerkende bluseigenschap van INERGEN is de opbouw van een zuurstofarme atmosfeer. Hierdoor wordt de brand als het ware “de lucht afgesneden”. De mens kan echter met INERGEN nagenoeg ongestoord blijven ademhalen. Door een fysiologisch uitgebalanceerde hoeveelheid kooldioxyde stimuleert INERGEN de menselijke ademhaling, waardoor de hersenen toch voldoende zuurstofdruk krijgen in een atmosfeer met maar 12% zuurstof.  Zoals bekend reageert de ademhaling van de mens op de hoeveelheid CO2 bij uitademing (en niet op een zuurstoftekort zoals vaak gedacht). Door de samenstelling van het inergen gasmengsel raakt de adenhaling dus niet in de war waardoor je “normaal” kunt blijven ademhalen en de ruimte rustig kunt verlaten.


Bij een hoger percentage zuurstof gaan stoffen die normaal zoude smeulen spontaan ontbranden. Bekend is het voorbeeld van lassers die met autogeen [C2H2] (snij)branders werken, waarbij de slang met zuurstof (100%) lekt. Hun overall vliegt dan spontaan in brand, terwijl er anders alleen wat schroeivlekken zouden zijn ontstaan.


***arjen***
 


Hier zijn wat links naar diverse nuttige, leuke en educatieve sites.


Rapport “Grote Branden”. Interessant rapport over oorzaak en gevolg van grote branden in Nederland.


Brandblusserinfosite. Site welke goede informatie geeft voor als u een brandblusser wilt aanschaffen.


De Nederlandse Brandweer. Site over de Nederlandse brandweer.


www.tycois.nl, informatie over  Tyco blus- en communicatiesystemen.
www.omroep.nl, NOS Journaal
www.minbz.nl, informatie van het minsterie van Buitenlandse Zaken
www.minvrom.nl, informatie van het ministerie van Vrom
www.kranten.com, toegang tot alle krantensites
www.algemene-adviesraad.nl, adviesraad van regering en parlement
www.niwi.knaw.nl, nederlands instituut voor wetenschappelijke informatiediensten
www.rivm.nl, rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
www.unfccc.com, united nations framework convention on climate change
www.ecn.nl, energieonderzoek centrum Nederland