2 januari 2021

Luchtlanding in Ede

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly





Oosterholt:
Is het mogelijk dat bewoners van het dorp
Rheden (bij De Steeg) de parachutes
zagen, die neerdaalden op de Ginkelse
heide bij Ede ?

In het kort: Dit was mogelijk, lees meer……….

We hebben de afstand even opgezocht. Over de weg is het van centrum tot centrum zo’n 31 Km. In het meest ongunstigste geval zal de afstand door de lucht 25 Km geweest zijn. Dus het is zeer goed mogelijk bij helder dit te kunnen zien. Je ziet het dan wel als stipjes in de lucht, maar met de wetenschap dat dit parachutisten zijn, is dit mogelijk. De vliegtuigen konden zeker worden gezien. Normale afstand om iets door de lucht zien kan per jaargetijde en weer zeer verschillend zijn. Zo kan het natuurlijk voorkomen dat je bij mist, zogezegd geen hand voor ogen ziet. tot wel minder dan 10 meter. Bij helder weer zijn echter afstanden van meer dan 50 Km haalbaar. Het licht er uiteraard dan wel aan de grote van het voorwerp. Bij vochtig weer wordt het dus snel minder. Bij hoge luchtdruk en lage vochtigheid kan dus het best door de lucht gezien worden. Het licht er natuurlijk ook aan hoe hoog je staat. Op zee niveau is de lucht dichter dan op bijvoorbeeld 500 meter boven de . Kijk je recht omhoog, zal dit het best gaan, fijn ook, dan zien we de tenminste regelmatig.


We kunnen ook bijzondere verschijnselen tegenkomen door temperatuursverschillen in de lucht. Zo kunnen er luchtspiegelingen voorkomen waardoor het mogelijk is om voorwerpen te zien die 100 Km ver der liggen. En die normaal gesproken niet zouden kunnen zien. Zoals de “fata morgana ” Een goed voorbeeld is bij warme dagen het verschijnsel van boven het wegdek. 


Zie ook “lichtgolf door vacu?m”  “barometers en luchtdruk”  “verbuigend licht door glas



 



Ingestuurd commentaar van: Jan K uit Ede


Op uw site lees ik dat het mogelijk is om vanuit Rheden de parachutisten Op de Ginkelse hei bij Ede te zien neerkomen. Dit is onzin.Afgezien van de afstand: Rheden ligt in het Ijsseldal. Ten westen van Rheden ligt een forse stuwwal. Dus kun je so-wie-so al niet ver in de richting van Ede kijken! Daar komt nog bij dat de luchtlandingen van geringe hoogte werden uitgevoerd, hetgeen betekent dat je al op een paar kilometer afstand niets meer ziet, vooropgesteld dat er vrij zicht is. De Ginkelse heide, het landingsterrein, ligt lager dan de omringende gebieden, bovendien zijn deze gebieden  bebost. Van vrij zicht was dus geen sprake. Zelfs vanuit het dorp Ede ws niets te zien. Want tussen Ede en de Ginkjelse heide ligt ook een stuwwal. Wel waren in Ede de vliegtuigen te zien Kortom: het is volstrekt onmogelijk om vanuit Rheden parachutisten te zien landen op de Ginkelse heide. Jan K uit Ede.


Als je de term info-natuurwetenschappen gebruikt wek je tenminste verwachtingen. Als je niet, og onvoldoende inzicht hebt, zoals je schrijft, moet je je eerst in de bronnen verdiepen voordat je erover schrijft. Als je niet over voldoende keniis van de geografische situatie bezit moet je die eerst vergaren.Los daarevan is de uitspraak dat de afstan hemelsbreed het mogelijk zou om de luchtlandingen bij Ede vanuit Rheden te kunnen zien.Dit is zelfs bij onbelemmerd zicht en heldere hemel niet mogelijk, omdat de droppings op geringe hoogte werden uitgevoerd, en dus letterlijk achter de horizon zouden plaatsvinden. De aarde is namelijk rond…


Vriendelijke groetJan K


De aarde is rond, dat klopt. en gelukkig heel groot. Minimale hoogte om uit een vliegtuig te springen met parachute schijnt 300 meter te zijn. Persoonlijk zou ik wat meer marge nemen, maar ok?.  Gelukkig hebben geleerden voor ons allerlei dingen van de aarde gemeten en kwamen tot de volgende rekensommen:



Zoals je ziet is het geen probleem om onder bepaalde omstandigheden over de KIM ofwel horizon ofwel, daar waar de aarde de lucht lijkt te raken. Verder te zien dan 4,7 kilometer. Doordat de voorwerpen die je ziet hoger achter de horizon. Doordat je zelf hoger staat, woonhuis heuvel, noem maar op. Er moeten natuurlijk geen bomen staan 2 meter van je vandaan, dan zie niets. Ook niet je hand voor je ogen houden, dan zie je ook niets.


Martin.