2 januari 2021

Hoe is de aarde onstaan

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly

Hoe is de ontstaan en wat zijn de theorien?


In het begin was er enkel een enorme, massieve, gasachtige plek in ons lege heelal. Op hetzelfde moment en willekeurig wordt er genoeg geproduceerd om de binding van de zwaartekracht, die dit massieve lichaam bij elkaar houdt, te breken, en door heel de ruimte te exploderen in ontzettend hete deeltjes.
In minder dan een miljoenste van een seconde beginnen zich protonen, neutronen, elektronen en hun anti-deeltjes te vormen.
Na verloop van tijd, beginnen deeltjes af te koelen waardoor zij energie afgeven, die hen in staat stelt zich te verenigen en daardoor het eerste en meest eenvoudige ion (elektrisch geladen atoom) te scheppen, waterdamp, en ook een paar meer massieve atomen. 
De tijd verstrijkt; er komen overvloedig atomen in het heelal. Zij beginnen zich samen te trekken door atoomkrachten en de zwaartekracht. Gasachtige lichamen worden meer massief, trekken meer atomen aan en worden massiever.   >> Lees meer..

De zwaartekracht van deze vroege lichamen is zo groot, dat zij bezwijken door hun eigen zwaartekracht, en gaan samensmelten.
Waterstofatomen verenigen zich, grotere atomen en enorme hoeveelheden energie voortbrengend, genoeg energie om deze sterren niet te laten bezwijken. 
Uiteindelijk komt er een eind aan het samensmeltingsproces en explodeert de ster, nog grotere atomen door het heelal verspreidend.
Na verloop van tijd verzamelen en verenigen deze atomen zich en vormen planeten, kleinere sterren, astero?den (kleine planeten) en talrijke, andere, vaste lichamen.
De aarde in cijfers


Gemiddelde afstand tot de :  149 597 000 km
Omloopstijd om de zon:  365,2422 dagen
Duur van asomwenteling:  23h56,1m
Equatoriale diameter:  12 756 km
:  5,976 ? 1024 kg


Dit alles volgt uiteindelijk naar het ontstaan van de aarde.


Er zijn heel veel websites die dit behandelen, het bovenstaande stukje is ook overgenomen, lees op de ThinkQuest pagina er meer over:


ThinkQuest: Het Ontstaan van de aarde


Het Nederlands Landschap en het ontstaan


Zoek het eens op


Urania sterrenkunde


Genoeg te lezen !